ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Ключові слова: технологія навчання, дидактична технологія, технологічний процес, технологічний підхід, дидактична система

Анотація

Технологічний підхід у навчально-виховному процесі як феномен сучасної педагогічної освіти на сьогодні є об’єктивним процесом, який постійно розвивається. Одне з фундаментальних тлумачень технологічного підходу у навчанні фізики ототожнюється з упровадженням в освітню практику системного способу мислення.

Для обліку внутрішніх потреб учнів запропонована технологія рівневої диференціації, яка застосовується при проведенні навчальних занять з фізики. Технологія спрямована на індивідуалізацію навчального процесу. Відмінність нової технології навчання від традиційного підходу до навчального процесу, перш за все, у визначенні цілей. Специфіка дидактичної технології у тому, що в ній навчальний процес може будуватися так, щоб гарантувати досягнення поставлених цілей, а результати навчання з використанням цієї технології могли би відтворюватись. Основою послідовної орієнтації навчання при цьому є оперативний зворотний зв’язок, який наскрізь пронизує весь навчальний процес.

Посилання

Біла книга національної освіти України / АПН України за ред. В. Г. Кременя. Київ, 2009. 185 с.
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.
Іваницький О.І., Ткаченко С.П. Технології навчання фізики : теоретико-методичні засади : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. 254 с.
Нісімчук А.С., Падалка О. С., Шпак О.С. Сучасні педагогічні технології. Київ : Вид. центр «Просвіта», 2000. 368 с.
Психолого-педагогічні та методичні засади розв’язування задач із основ фізики / [М.А. Віднічук, М.А. Бордюк, С.В. Шнайдер, Т.М. Шевчук]. Рівне : Ассоль, 2010. 400 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Чумак, М. Є., & Загородня, Т. М. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 68-72. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-68-72