АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

  • Микола Ілліч Садовий Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6582-6506
  • Олена Михайлівна Трифонова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6146-9844
Ключові слова: освітній процес, нормативні документи, структурно-логічний аналіз, аналітичний підхід, якість освіти

Анотація

Ефективність управління освітнім процесом у значній мірі залежить від структурно-логічної взаємодії змісту та структури навчальних дисциплін. Тож виникає потреба науково обґрунтованого підходу до організації освітнього процесу. У статті на основі узагальненого графового зображення процесу управління освітнього процесу засобами стандарту спеціальності Професійна освіта (Цифрові технології), освітньо-професійної програми, навчального плану побудовані моделі формалізованого підходу до аналізу інтегральної, загальних і фахових компетентностей, навчальних досягнень спеціальності, що дозволяє структурувати нормативні документи у вигляді трикомпонентної структури: вхідний вплив; вихідний вплив; об’єкт. Розглянуто методику дворівневої кількісної та якісної оцінки взаємозв’язків у окресленій структурі. Приведена контент-аналітична методика оцінки термінологічної оцінки взаємозв’язків у змісті нормативних документів, зроблено певний акцент на методику оцінки смислового взаємозв’язку на основі теоретичних основ теорії графів.

Посилання

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. ДСТУ 2015.
Локшина О.І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX – початок XXI ст.): монографія. Київ: Богданова А.М., 2009. 404 с.
Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020, № 584. URL: http://edu-mns.org.ua/img/news/8982/Metodichni_rekomendaciji_2020_z_Nakazom.pdf (дата звернення: 11.01.2023).
Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук: Постанова Верховної Ради України від 01.12.2022, № 2791-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2791-IX#Text (дата звернення 13.01.2023)
Садовий М.І. Про обчислення порівняльної інформації відрізка навчального матеріалу. Методика викладання фізики. Київ, 1982. Вип. 16. С. 26–34.
Садовий М.І. Становлення та розвиток фундаментальних ідей дискретності та неперервності у курсі фізики середньої школи: монографія. Кіровоград: Прінт-Імідж, 2001. 396 с.
Стадніченко С.М. Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання: дис. … канд пед. наук : 13.00.02 / Стадніченко Світлана Миколаївна. Київ, 2007. 209 с.
Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін у закладах вищої освіти: монографія. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 508 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Садовий, М. І., & Трифонова, О. М. (2022). АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 56-63. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-56-63