ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В КУРСІ ФІЗИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

  • Анатолій Миколайович Сільвейстр Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-3633-3910
  • Микола Олексійович Моклюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-8717-5940
  • Михайло Вікторович Лисий Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-5155-966X
Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, проблема енергозбереження, учні, фізика, уроки фізики, профільна школа, фактори енергозбереження

Анотація

У статті проаналізовано стан проблеми енергозбереження у психологічній, методичній, науковій, спеціальній літературі та інтернет ресурсів і зроблено порівняльну характеристику. Розкрито теоретичну сутність поняття енергоефективності, енергозбереження, проблеми енергозбереження учнів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) на уроках фізики. Розглянуто структуру, особливості та обґрунтовано шляхи реалізації проблеми енергозбереження у курсі фізики профільної школи. Зʼясовано, що поняття енергозбереження формується в шкільному віці, а тому і наявність звичок в дорослому житті є результатом сформованості поняття та дотримання всіх раніше набутих навичок на підсвідомості. Проблема питання енергозбереження вивчається учнями на уроках, але нажаль матеріалу для вивчення більш детально даного питання бракує. Вивчення даного питання варто включити в загальне планування до розробок уроків. Це дасть змогу сформувати в учнів цілісне сприйняття та сформувати звички енергозбереження в побуті.

Посилання

Бакало А.В., Безпала І.В., Сільвейстр А.М. Формування уявлень енергозбереження в учнів профільної школи на уроках фізики. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 грудня 2021 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. С. 73-74.
Денисюк С.П. Формування політики підвищення енергетичної ефективності – сучасні виклики та європейські орієнтири. Енергетика: економіка, технології, екологія, 2013. №2. С. 7-22.
Енергозбереження і енергоефективність. Конспект лекцій для студентів напрямку підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / Уклад.: Є.В. Вербицький. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 106 с.
Енергозбереження. Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії для учнів загальноосвітньої школи / О.В. Мельникова та ін. Вид. 2-ге (виправ. та допов.). Київ, 2004. 104 с.
Задорожна І.П.Основи енергоефективності: навчально-методичний посібник для ПТНЗ. Львів, 2011. 78 с.
Закон України «Про енергозбереження». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text. (дата звернення 10.01.2023р.)
Сафіуліна К.Р. Про енергопостачання та енергозбереження для майбутнього споживача: посібник до курсу за вибором для учнів 6-8 класів. К.: ТОВ «Поліграф плюс», 2016. 312 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Сільвейстр, А. М., Моклюк, М. О., & Лисий, М. В. (2022). ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В КУРСІ ФІЗИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 51-56. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-51-56