РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ЗАДАЧ ІНТЕГРАТИВНОГО ЗМІСТУ: МАТЕМАТИКА ТА ЕКОНОМІКА

  • Наталя Олексіївна Пасічник Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0923-9486
  • Ренат Ярославович Ріжняк Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1977-9048
Ключові слова: інтегративний підхід, задачі інтегративного змісту, математика, економіка, моделювання

Анотація

Стаття присвячена розкриттю особливостей формування у старшокласників умінь розв’язувати та досліджувати задачі інтегративного змісту, що пропонуються в курсах математики та економіки.

Проведене дослідження дало можливість розкрити зміст методичних умов для формування в учнів знань та умінь інтегративної діяльності.

Інтегративний підхід у навчанні математики та економіки доцільно реалізовувати з використанням творчих компонентів діяльності для моделювання та дослідження моделей в задачах інтегративного змісту.

Вибір обсягу реалізації інтегративного підходу проводиться з врахуванням загальної мети організації навчальної діяльності учнів (або суб’єктів навчання).

При реалізації інтегративного підходу вчитель (викладач) математики (економіки) організовує процес мисленого об’єднання компонентів математичних та економічних компетентностей за їх істотними ознаками; а тому при проведенні описаної навчальної роботи продуктивним для використання є метод узагальнення.

Посилання

Farzam Rozita, Allahdadi Marzieh. Developing a Framework for Designing Educational Aids through Games Method in Order to Facilitate Teaching Mathematics for Elementary Students. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2018. 10 (3), 77–90.
Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik Vodopivec. An Example of Integrated Teaching of Mathematics and Environmental Education in the Second Grade of Basic School. The New Educational Review. 2015. Vol. 41.
Nurulhuda Md Hassan, Saemah Rahman. The Problem Solving Skills, Metacognitive Awareness, and Mathematics Achievement: A Mediation Model. The New Educational Review. 2017. Vol. 49.
Pehoiu Gica. Percept of Teachers Regarding Integration of Education for Environment and Sustainable Development in Primary Schools. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. 11 (2), 256–269.
Piriya Somasundram, Sharifah Norul Akmar, Leong Kwan Eu. Year Five Pupils’ Number Sense and Algebraic Thinking: the Mediating Role of Symbol and Pattern Sense. The New Educational Review. 2019. Vol. 55.
Rizhniak R., Pasichnyk N., Zavitrenko D., Akbash K., Zavitrenko A. The Implementation of an integrative Approach to Learning with use of integrated Images. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/373
Rizhniak R., Pasichnyk N., Krasnoshchok I., Botuzova Yu., Akbash K. Construction of Theoretical Model for Sustainable Development in Future Mathematical Teachers of Higher Education. Universal Journal of Educational Research. 2020. 8(5): 2079–2089. DOI: 10.13189/ujer.2020.080546
Вознюк О.В., Дубасенюк О.В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: [монографія]. Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 684 с.
Зимульдінова А. Інтегроване вивчення предметів за галузями знань: навч. пос. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. I. Франка, 2011. 86 с.
Клочко А.О. Інтегрований підхід як сучасна форма організації навчального процесу. Science and Education a New Dimension. 2013. Vol. 1. С. 85–87. [Електронний ресурс] URL: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/klochko_a._integrated_approach _as_a_modern_form_of_learning_process.pdf (дата звернення 04.01.2023р.)
Кушнір В.А., Ріжняк Р.Я. Формування в учнів складних умінь використовувати моделювання у процесі розв’язування математичних задач інтегративного змісту. Математика в школі. 2009. 5. С. 13–17.
Кушнір В.А., Ріжняк Р.Я. Розв’язування математичних задач інтегративного змісту засобами комп’ютерного моделювання. Математика в школі. 2009. 10. С. 34–39.
Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я. Розв’язування математичних задач з реалізацією поліпредметних (економіка, інформатика, математика) інтегративних компонентів. Фізико-математична освіта. 2020. 2 (24). 113–122. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-024-2-016.
Просіна О.В. Інтеграція в НУШ. Інтегрований підхід в освітньому процесі. Тематичний випуск журналу «Методист». 2018. 2 (74). С. 68–71.
Філь Г., Жигайло М. Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань як важлива передумова розвитку сучасної науки. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. Вип. 11. С. 310–316. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_11_46 (дата звернення 04.01.2023р.)
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Пасічник, Н. О., & Ріжняк, Р. Я. (2022). РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ЗАДАЧ ІНТЕГРАТИВНОГО ЗМІСТУ: МАТЕМАТИКА ТА ЕКОНОМІКА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 43-50. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-43-50