МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ДО ПИТАННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

  • Микола Миколайович Близнюк Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-8339-4118
Ключові слова: Методологія, організація наукових досліджень, технологічна освіта, підготовка магістрів, навчальний курс

Анотація

Оволодіння знаннями та практичними навичками в процесі вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» розширює професійні можливості майбутнього фахівця, сприяє формуванню вміння працювати над науковими дослідженнями. Предмет є важливим в загальній освітньо-професійній підготовці магістра.

Основними завданнями вивчення даної дисципліни є формування у студентів вміння застосовувати нові методи дослідження, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу. У відповідності до цього фахівець повинен знати характеристики основних методів наукового пізнання; принципи пошуку наукової інформації в мережі Інтернет та інших мережах і системах; вміти обирати напрямок науково-дослідної роботи; оцінювати актуальність запланованих досліджень; формулювати мету, задачі, визначати об’єкт і предмет дослідження; складати і оформляти реферати, статті, рецензії; застосовувати загальнометодологічні принципи у науковій діяльності.

Посилання

Акимов С.С. Методическая система обучения основам научных исследований в технологическом образовании студентов педагогических университетов. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-v-tehnologicheskom-obrazovanii-osnovam-nauchnyh-issledovaniy (дата звернення 20.10.2022)
Близнюк М.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньої програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2022. 14 с.
Додаткові відомості про основні загальні поняття наукової діяльності, класифікацію наук та регулювання наукової діяльності, історію розвитку науки та наукознавства. URL: https://learn.ztu.edu.ua/course/view.php?id=2075 (дата звернення 20.10.2022)
Пушкар О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 886 с. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23346 (дата звернення 23.10.2022)
Tecnologías pedagógicas de desarrollo de madurez espiritual de futuros docentes/ Tsina Valentina, Tsina Andriy, Blyzniuk Mykola, Sribna Julia, Khomenko Lyubov, Titarenko Valery, Titarenko Valentina. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Jan 2020, Vol. 7 Issue 2, 27 p. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16889/1/Pedagogical%20 technologies%20of%20development.pdf (дата звернення 12.10.2022)
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Близнюк, М. М. (2022). МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ДО ПИТАННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 19-23. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-19-23