ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ (ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ЧИСЛА І ВИРАЗИ»)

  • Ірина Анатоліївна Акуленко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4603-409X
  • Ганна Борисівна Побірченко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7051-1525
Ключові слова: базова середня математична освіта, порівняльний аналіз, навчальні програми з математики, зміст курсу математики, Об’єднані Арабські Емірати

Анотація

У статті розглянуто специфіку розгортання змісту математичної підготовки школярів в ОАЕ за змістовою лінією «Числа та вирази» на рівні базової загальної середньої освіти, описано етапи та напрями розгортання змісту цієї змістової лінії, об’єкти засвоєння у двох циклах математичної підготовки учнів ОАЕ. Виявлено риси подібності й відмінності у способі розгортання цієї змістової лінії в ОАЕ і Україні на рівні базової загальної середньої освіти. Зроблено висновок, що на завершальному етапі математичної підготовки школярів ОАЕ та України на рівні базової середньої освіти перелік одиниць засвоєння змісту за ЗЛ «Числа та вирази» приблизно однаковий. Встановлено, що існують значні відмінності у послідовності їхнього введення, у місці відповідних тем у шкільному курсі математики, у методичних схемах введення окремих понять цієї змістової лінії.

Посилання

Виноградова Т. Навчання в інших країнах. Особливості навчання математики в американській школі. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу: матеріали VІ Міжнар. наук. конф. Київ, 4 листопада 2022 р. / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. Київ-Тернопіль : Крок, 2022. С.80-81.
Глушко О. Реформування змісту шкільної освіти на компетентнісних засадах в країнах ЄС. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу: матеріали VІ Міжнар. наук. конф. Київ, 4 листопада 2022 р. / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. Київ-Тернопіль : Крок, 2022. С.89-90.
Козиренко Н. Перспективи та виклики бельгійської системи освіти для українських школярів. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу: матеріали VІ Міжнар. наук. конф. Київ, 4 листопада 2022 р. / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. Київ-Тернопіль : Крок. 2022. С.125-127.
Кравченко С.М. Інновація як тренд розвитку загальної середньої освіти: досвід США. Освітня аналітика України. 2022. №1. С.113–124.
Локшина О. Забезпечення справедливості в освіті в країнах Європи. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2022: виклики і перспективи в умовах турбулентності світу: матеріали VІ Міжнар. наук. конф. Київ, 4 листопада 2022 р. / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. Київ-Тернопіль : Крок. 2022. С.146-147.
Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін.; Український центр оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с.
Топузов О.М. Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів. Український педагогічний журнал, 2015. №1. С.16–27.
Lokshyna, O. & Topuzov, О. (2021). COVID-19 and education in Ukraine: Responses from the authorities and opinions of educators. Perspectives in Education, 39, 207–230.
Локшина О. Стратегічні орієнтири міжнародних організацій у галузі освіти. Український педагогічний журнал. 2019. №2. С.5–14.
Faye Janine Pleso. Strategic Plan for Abu Dhabi Education Council. Final Project: PPPA 8465. Walden University. URL: https://www.academia.edu/1249846/Strategic_Plan_for_Abu_Dhabi_Education_Council (дата звернення: 01.01.2023).
ADEC signs a protocol agreement with the International Baccalaureate Organization today : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/92oomvV (дата звернення: 01.01.2023).
UAE education chief reveals $2bn strategy : веб-сайт. URL: https://www.arabianbusiness.com/industries/education (дата звернення: 01.01.2023).
Suliman, O.M. (2000). A descriptive study of the educational system of the United Arab Emirates. (Ed.D.dissertation). University of Southern California. National. URL: http://www.thenational.ae/uae/adec-reveals-major-changes-to-abu-dhabischools-curriculum (дата звернення: 01.01.2023).
Math books grade 6-12 McGraw-Hill Education, 2022.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
Акуленко, І. А., & Побірченко, Г. Б. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ (ЗМІСТОВА ЛІНІЯ «ЧИСЛА І ВИРАЗИ»). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 13-18. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-13-18