РЕЛЕВАНТНІСТЬ ОСВІТИ :«КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ»

Ключові слова: «кліповість», освіта, ІКТ, бліп-культура», «кліпова» свідомість, «кліпове» мислення, «кліп», «бліп», зеппінг, норма, аномія, геніальність

Анотація

З’ясовано передумови виникнення кліповості: прискорення темпів життя, розробка, впровадження, поширення ІКТ, постійне зростання вимог щодо актуальності та швидкості надходження, використання, зберігання, засвоєння та утилізації інформації, урізноманітнення і збільшення багатовимірності, віртуальності та доступу до інформації, багатозадачність, комерціалізація ЗМІ, активізація спілкування у соціальних мережах тощо. Зроблено аналіз визначень «кліп» і «бліп» та запропоновано їх вважати як синоніми.

Виявлено негативні (втрата бажання пізнавати нове; фрагментарність, невідповідність стилю мислення способові життя; непослідовність та неадекватність у прийнятті рішень; зниження рефлексії; піддатливість до маніпулювань і впливів; зниження здатності до аналізу і синтезу; антиінтелектуалізм і плагіат; масова неосвіченість молоді та феномен гордовитої захопленості власним неуцтвом; абсолютна переконаність у своїй правоті; «віртуальна наркоманія» й Internet-адикція; відсутність раціональних засад і чіткої логіки, поспішність у висновках, формування мозаїчності, роздробленості та фрагментарності сприйняття і вражень; порушення та заперечення будь-яких правил і норм; мовний мінімалізм тощо) та позитивні (розвиває креативні здібності; сприяє формуванню захисної реакції організму на перевантаження інформацією; є однією з форм взаємовідносин людини з інформацією; надає гносеологічній складовій діяльності людини динамізму та відкриває для неї нові перспективи; уможливлює багатоплановість, багатоваріантність, багатовимірність, багатозадачність тощо, зумовлює неоднозначність підходів, породжує інформаційно адаптовану особистість; поповнює мову новими словами та виразами; сприяє мобільності та комунікабельності, розширює свободу вибору, незалежність людини тощо) риси кліповості.

Зазначено, що захоплення ІКТ призводить до депресії, суїциду, порушення сну, а також кібербулінгу. Констатовано, що покоління iGen: почувають себе нещасними, самотніми, не дорослішають, не ходять на побачення, менш сексуально активні, не водять автомобілів, не працюють тощо.

Проаналізовано «кліповий» тип свідомості та мислення у зіставленні з нормою, аномією і геніальністю. Наголошено, що для сучасного суспільства «кліповість» є нормою і проявом геніальності, тому що Учні (Студенти) та Вчителі (Викладачі) зацікавлені у постійних змінах, швидко реагують на вимоги ринку праці, а також розробку й упровадження інновацій, коли переважає інформація.

Посилання

Бахтіна Г. П. Інформатизація суспільства та проблема «кліпового мислення». URL :http://kpi.ua/1102-7 (Загол. з екрану).

Года М. Покоління iGen: як смартфони змінили цілу генерацію. URL : https://24tv.ua/pokolinnya_igen_yak_smartfoni_zminili_tsilu_generatsiyu_n950633

Громовий В. Маразм № 7. Шкільна новомова. URL : http://education-ua.org/ua/blogs/tema-1/785-likvidovuemo-marazmi-v-shkilnij-osviti-marazm-7-shkilna-novomova

Карпенко Т. М. Людство як суб’єкт і як об’єкт NBICS-конвергенції. Філософія науки: традиції та інновації. № 1 (7). C. 278–288. 2013.

Книш І. В. «Кліпове» мислення учнів (студентів) як норма і умова сучасної освіти. Світогляд-Філософія-Релігія. № 13. Суми: СумДУ, 2018. С. 89-100.

Книш І. В. «Кліпове мислення» як релевантність сучасної освіти. Концептуальні, методологічні та практичні проблеми соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики : Збірник матер. ІІІ міжнар. наук.-поп. конф. (24 квітня 2019 р.) Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 54–57. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/32126/Knysh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Лук’янець В. С. NBICS-технологічна цивілізація: обрії майбутнього. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Гуманітарні студії. № 203. 2014. C. 74– 80.

Модернізація змісту вищої природничої і технічної освіти в умовах переходу до нанотехнологій : монографія / К. Корсак, Ю. Корсак, З. Тарутіна, А. Похресник, Г. Козлакова, А. Гуржій та ін. Київ: Педагогічна думка. 2012. 160 с.

Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет : роман и художественная публицистика. URL : http://imwerden.de/pdf/orwell_1984_i_esse_raznykh_let_1989_text.pdf

Тоффлер Е. Третя хвиля / пер. з англ. А. Євса. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2000. 480 с.

Goldberg I. Internet addiction. New Yorker Magazine, 1997. January 13. P. 28. URL : https://www.newyorker.com/magazine/1997/01/13/just-click-no

Simon R. I., Hales R. E. Study Guide to Forensic Psychiatry: A Companion to the American Psychiatric Publishing Textbook of Forensic Psychiatry. American Psychiatric Association Publishing, 2010. Medical. 150 p.

Simon R. I., GoldSimon L.H. The American Psychiatric Publishing Textbook of Forensic Psychiatry. American Psychiatric Publishing, May 6, 2010. Medical. 726 p.

Twenge J. M. iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood and What That Means for the Rest of Us. New York: ATRIA Books. 2017. 352 p.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Книш, І. В. (2022). РЕЛЕВАНТНІСТЬ ОСВІТИ :«КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 279-289. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-279-289