ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: полікультурна освіта, компетентності, полікультурне середовище, міждисциплінарність, культура, методологія наукового пізнання

Анотація

У статті розглянуто питання про те, що таке полікультурна освіта і як її впровадити в систему вищої освіти. Інтерес до полікультурної освіти, з одного боку, зумовлений значними суспільними процесами, певними зрушеннями у світогляді, усвідомленням особливостей і перспектив часу, усвідомленням важливості глобальних проблем для долі цивілізацій, взаємодією з сучасним суспільством, розвитком ціннісних орієнтацій. З іншого боку, обговорення проблеми полікультурної освіти є результатом сучасного гуманітарного наукового процесу. У цьому сенсі аналіз вихідної точки полікультурної освіти є одним із найважливіших завдань методології наукового пізнання. Для дослідження проблеми полікультурного виховання ми обирали метод пояснення, оскільки пояснення є однією з основних операцій пізнавальної діяльності суб’єкта. Наше дослідження керувалося тим, що інтерпретація культури має відбуватися у філософському просторі. Це пояснюється тим, що ця концепція є перш за все фундаментальною у філософії, а всі часткові культурологічні дисципліни призначені бути суто емпіричними та фактичними. Крім того, у філософії не вистачає різноманітності в підходах до тлумачення культури, оскільки аналіз культури відбувається в зовсім іншому контексті, тобто для побудови теоретичної моделі культури або принаймні для пояснення її фону та передумов. Зокрема, ми обрали феноменологічний напрям. Відповідно ми розглядаємо культуру як явище. Роздуми про культуру як про феномен призвели до бажання направити свої дослідження в площину, що містить специфічний контекст роздумів про культурні проблеми. полікультурна освіта має місце, коли конкретна особистість прагне зрозуміти ту чи іншу систему цінностей та поведінки. Поруч із розумінням систем цінностей інших культур полікультурна освіта передбачає відбиток власних культурних систем. Полікультурна освіта успішна, коли досягається інтеграція культурно відмінних (різних) систем цінностей та співпраця між вітчизняною та зарубіжною культурами. Така інтерпретація полікультурної освіти розкриває багатогранність цього явища та характеризується високим ступенем міждисциплінарності.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун». 2001.

Кочергiн А. Культура та глобалізація. Основні проблеми культурних досліджень. Культурне різноманіття: теорії та стратегії. 2009. Том VII. С. 69-80.

Маркарян Э. Культура як система: загальні теоретичні та історичні та методологічні аспекти проблеми. Питання філософії. 1984. №1. С. 113-122.

Сіраєва М. Полікультурна освіта студентів – майбутні вчителі в умовах мовного клубу: монографія. IZHEVSK: Видавничий центр університету Удмурта, 2016.

Словник античності. М.: Елліс Лак: прогрес, 1989.

Сучасна західна філософія: словник. М.: Тон, Остожні, 1998.

Топіха А. Феномен культури в контексті філософії освіти. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти. Київ: ГНОЗИС, 2007.

Darling-Hammond, L., French J. & Garcia-Lopez S. Learning to teach for social justice. New York. – MA: Teachers College Press, 2002. P. 1-7.

International Dictionary of Education. London: Kogan Page, 1977.

Kroeber A., Kluckhohn C. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. New York: Vintage Books, 1952.

Thomas A. Interkulturelles Lernen im Schüleraustausch. Saarbrücken u.Fort Lauderdale (Breitenbach), 1988.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Чопак, Є. В. (2022). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 236-241. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-236-241