ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ТРЕНЕРІВ

  • Анатолій Леонідович Турчак Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-2966-0144
  • Олена Віталіївна Маркова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8416-3442
Ключові слова: електронні ресурси, інтерактивні технології, інтерактивне навчання, дистанційне навчання, студенти

Анотація

У статті розглянуто електронні інтерактивні технології навчання студентів факультету фізичного виховання як цілісної та інтегративної системи, яка передбачає відповідно до цілей навчання найраціональніше застосування відібраних з урахуванням принципів комунікативності, доцільності впровадження та взаємного доповнення інтерактивних методів, прийомів, засобів і форм навчання з метою досягнення заздалегідь запланованого (бажаного) навчального результату. Розкрито роль і зміст електронних ресурсів мережі Internet, що спрямовані на ефективне навчання студентів у дистанційному режимі. Вказано, що використання електронних інтерактивних технологій у дистанційній освіті є одним із найефективніших засобів підвищення мотивації та індивідуалізації, а також й групової взаємодії студентів, розвитку їхнього творчого потенціалу та створення сприятливої емоційної атмосфери навчання. Проаналізовано практику використання інтерактивних технологій навчання, яка відповідає адаптивним дидактичним стратегіям і залученню до активного отримання знань всіх студентів з різним рівнем підготовки. Охарактеризовано електронні ресурси, що використовуються у дистанційній освіті студентів факультету фізичного виховання. Обрано прості, але ефективні програми саме інтерактивного змісту. У статті представлено сім електронних ресурсів, що пропонують саме інтерактивне навчання студентів: Mural, Miro, Padlet, Blackboard, MindMeister, Flip, Wiki. Всі вищеперераховані ресурси використовувалися в процесі навчальної діяльності студентів факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Це дозволило сформувати у студентів уміння і навички професійного і практичного спрямування, вести статистику успішності, діагностику рівня підготовки кожного студента, допомогло сформувати об’єктивну та змістовну поінформованість викладача.

Посилання

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидав, 2004. 168 с.

Живюк І. А. Використання соціального сервісу Вікі у сучасній освіті. Теорія та методика управління освітою. Рівне, 2010. № 4. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2010_4/10zhivme.pdf ((дата звернення 26.11.2022).

Забродська Л. М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: навч.-метод. посіб. НАПН України, ун-т менедж. освіти. К., 2011. 120 с.

Козлов В. Є. Електронні освітні ресурси. Загальні вимоги та методика створення. Київ : Честь і закон. 1(44), 2013. С. 73-76.

Тарнавська Т. В. Сутність інформаційних технологій в освіті. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки, 108(1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_31 (дата звернення 24.11.2022).

Шевчук П., Фенрих П. Інтерактивні методи навчання : навч. посібник. Щецін : WSAP, 2005. С. 7-23.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Турчак, А. Л., & Маркова, О. В. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ТРЕНЕРІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 221-227. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-221-227