СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

  • Анастасія Олександрівна Мельнік Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7785-4168
Ключові слова: фізичне виховання, професійна готовність, студент, оздоровчі системи, фітнес

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування фізичної підготовленості студентів вишів. Визначено, що в процесі професійної підготовки важливе місце займає фізичне виховання студентів. З’ясовано, що саме оздоровчі системи здатні поліпшити стан здоров’я студентської молоді, забезпечити достатній рівень фізичного розвитку й активний спосіб життя. Нами запропонована методика проведення занять з оздоровчого фітнесу для студентів. Вона будувалась на основних положеннях загальної програми з фізичного виховання для закладів вищої освіти, де визначено, що серед основних завдань фізичного виховання студентів є формування в них потреби займатися фізичними вправами, зміцнювати стан особистого здоров’я, розвивати рухові якості, опановувати системою практичних умінь і навичок занять основними видами фізичних вправ спрямованими на гармонійний фізичний розвиток. Вправи підбиралися з метою дії на функціональні системи організму, корекцію фігури, зняття втоми і нервової напруги, а також емоційної дії на організм. Перевага програми полягала в її здатності одночасно розвивати всі фізичні якості, необхідні для поліпшення працездатності і рівня особистого здоров’я. Раціональне застосування доступних та ефективних засобів фітнеcу під час академічних занять з фізичного виховання зі студентами медичних закладів вищої освіти сприятиме зміцненню особистого здоров’я, підвищенню адаптаційних можливостей та працездатності, корекції тілобудови, а також підготовці гармонійно розвинених висококваліфікованих фахівців з урахуванням конкретних вимог щодо їх професійної психофізичної компетентності.

Посилання

Булатова М.М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні. К.: Олімпійська література, 2008. Т. 2. 320 с.

Жабокрицька О.В. Нетрадиційні методи й системи оздоровлення. Кіровоград: РВЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2001. 186 с.

Ковальчук Н.М. Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів географічного факультету. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2017. 292 с.

Кохановська В.Г. Розробка індивідуальної оздоровчої системи. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів педагогічних вузів. Суми: Сум. ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. 16 с.

Платонов В.Н. Адаптация в спорте. Киев, 1988. 289 с.

Хоули Эдвард Т. Оздоровительный фитнесс. К., 2000. 368 с.

Язловецький В.С. Організація та методика оздоровчої фізичної культури. Кіровоград, 2005. 204 с.

Язловецький В.С. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у вищій школі. Кіровоград, 2006. 284 с.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Мельнік, А. О. (2022). СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 180-183. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-180-183