СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

  • Володимир Олександрович Галімський Донецький державний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-5532-9036
Ключові слова: загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, тактика самозахисту та особистої безпеки, масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття з видів спорту, майбутні правоохоронці, професійна готовність майбутнього фахівця-правоохоронця

Анотація

У статті доведено, що фізична культура курсантів є нерозривною складової частиною вищої гуманітарної освіти яка виступає якісною і результативною мірою компексного впливу різних форм, засобів і методів на основу майбутнього фахівця в процесі формування його професійної компетенції і що результатом цього процесу є рівень індивідуальної фізичної культури кожного курсанта, його духовність, рівень розвитку професійну значущих здібностей; окреслено систему фізичної підготовки, до якої належить: загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка (в тому числі, тактика самозахисту та особистої безпеки), масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття з видів спорту; розкрито основні проблеми процесу фізичної та спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, окреслено шляхи вирішення цих проблем (поєднання загальної та спеціальної фізичної підготовки, використання у навчальному процесі елементів високих спортивних технологій, які ґрунтуються на сучасних досягненнях теорії спорту),впровадження яких до існуючої системи підготовки майбутніх правоохоронців позитивно вплине на їхнє професійне становлення як висококваліфікованих професіоналів Національної поліції України сучасної Європейської країни. На основі проведеного дослідження з виявлення особливостей, актуальних проблем у процесі підготовки майбутніх правоохоронців, зроблено висновок про необхідність вдосконалення існуючої системи та впровадження інноваційних підходів, що позитивно вплинуть на їх підготовленість: по-перше, посилити профвідбір вступників (основною проблемою є низькій рівень фізичної підготовленості молоді, яка вступає до силових структур, це складає певні труднощі при засвоєнні спеціальних та професійно-прикладних навиків). По-друге, розробити й впровадити єдину типову програму з фізичної та спеціальної підготовки у закладах вищої освіти МВС України та збільшити кількість годин на дисципліну. По-третє, підвищувати мотивацію молоді до занять з фізичної підготовки.

Посилання

Бутов С.Є. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : навч. посібник. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. 338 с.

Криволапчук В.О, Кримська М.С., Решко С.М, Бутов С.Є. Навчальний посібник для курсантів ВНЗ МВС України з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка». Київ : Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. 209 с.

Магльований А.В. Проблеми та шляхи вдосконалення фізичної підготовки молодшого офіцерського складу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорт. Київ, 2013. №1. С. 44–48.

Мартишко А.Ю., Рябуха О.С. Особливості формування теоретичних і методичних знань із фізичної підготовки поліцейських. Юридична психологія. 2016. № 2. С. 91-99.

Пасько О.Ф. Система підготовки майбутніх працівників для національної поліції. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2016.№ 10. С. 191-194.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 р. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249793397.

Стрижак А.П. Адекватность в действиях как критерий эффективности профессионально-прикладной физической подготовки курсантов учебных заведений МВД. Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, 2012. №2. С. 90–94.

Теорія і методика фізичного виховання : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. Київ : Олімп. літ, 2008.

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Галімський, В. О. (2022). СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 104-108. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-104-108