ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Олександр Анатолійович Рацул Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7241-6692
Ключові слова: громадянське суспільство, громадянські цінності, громадянське виховання, громадянська культура

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування громадянського суспільства в Україні, завдяки впливу громадянської культури та ціннісних орієнтацій, що є надзвичайно актуальною. Розглядаються наукові підходи, щодо поняття «громадянська культура», «цiннiсні орієнтації» та світоглядно-психологічних характеристик особистості, педагогіка гуманізму, яка концептуально спрямована на гармонію колективного та індивідуального елементів громадянської життєдіяльності, на культуру вірного бачення людських стосунків, розуміння ролі кожної особистості у системах: «громадянин – держава», «громадянин – суспільство». Виявлено важливу роль і вплив громадянської культури на всі сторони життя суспільств, що громадянське суспільство – це суспільство громадян із високим рівнем економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних рис, яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини; суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від них, але взаємодіє з ними заради суспільного блага. Виділені основні функції, які відіграють ключову роль у формуванні особистості, такі як: інтегруюча, ідентифікаційна, або самоідентифікаційна. Функція яка пов’язана з регулюванням індивідуальної поведінки. Функція, де цінності відіграють роль стандартів чи критеріїв для вибору з наявних альтернатив, які властиві будь-якій ситуації людської дії. Визначено, що громадянську освіту слід розглядати в комплексі з основними поняттями: «громадянське суспільство», «громадянська освіта», «громадянин», «громадянськість», «громадянська культура». Громадянське виховання є органічною підсистемою національного виховання і тісно пов’язане з патріотичним вихованням, а громадянське суспільство можливе лише за умови «включення» у процес громадянської освіти, що передбачає створення нових освітніх систем. Тому громадянська освіта має на меті формування свідомих громадян, патріотів, здатних побудувати в Україні демократичне громадянське суспільство.

Посилання

Вишневський О. І. Український виховний ідеал і національний характер : витоки, деформації і сучасні виклики. Вступ до системного дослідження. Дрогобич. 2010. 159 с.

Рудакевич О. М. Міфологія в системі національної політичної культури. Нова парадигма: [журнал наукових праць] / Голов. ред. В. П. Бех; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; Творче об’єднання “Нова парадигма”. Вип. 83. К., 2009. С. 70–78.

Рябов С. Розуміння громадянського суспільства у контексті дилеми приватного та державного: (матеріали міжнародної науково-практичної конференції, НаУКМА 27-28 вересня 2001 р.). Молодь – громадські організації – громадянське суспільство. URL: http://www.parlament.org.ua

Соціолого-педагогічний словник / За ред. В.В.Радула. К.: «ЕксОб», 2004. 304 с.

Сухомлинський В. О. Народження громадянина. Вибрані твори: у 5 Т. К. : Радянська школа, 1976. Т.3. С. 283-582.

Merriam Ch. Civic Training in the United States. Chicago : University of Chicago Press, 1934. 320 p. https://starkon.gov.ua/index.php/2011-11-18-13-43-38/2011-11-18-13-46-29/2011-11-18-13-47-09

Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Рацул, О. А. (2022). ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 69-74. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-69-74