НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В НОВОМУ ІСТОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ

  • Дмитро Олександрович Янчук Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9828-7393
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, національні цінності, соціологічні дослідження, патріотична свідомість, фахівці галузі фізичної культури та спорту

Анотація

Стаття присвячена проблемі національно – патріотичного виховання майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні. У постановці та обґрунтуванні проблеми національно-патріотичного виховання майбутніх фахівців фізичної культури та спорту ми визначаємо актуальність проблеми, визначаємо на чому формуються ціннісні орієнтири і громадянська самосвідомість у майбутніх фахівців галузі, яким нормативно-правовим забезпеченням ми керуємося та анонсуємо нові підходи і шляхи до національно – патріотичного виховання.

Аналізуємо останні дослідження та публікації на тему національно – патріотичного виховання майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні.

В меті та викладенні основного матеріалу дослідження визначаємо формування готовності майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту через систему національно - патріотичних цінностей, розуміємо які чинники впливають на процес формування, аналізуємо та можемо порівняти опитування у серпні 2022 року (Соціологічна група «Рейтинг» в рамках Сімнадцятого загальнонаціонального опитування ) в умовах війни з соціологічним дослідженням в рамках «Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення» (2012 рік ) щодо різноманітних маркерів патріотизму українців тощо.

Посилання

Бех І. Д., Журба К. О. Концептуальне осмислення формування у підлітків національно-культурної ідентичності у сучасних умовах. Національна академія педагогічних наук України. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. 2019 р. С. 9-10.

Гула Р. В. Патріотизм в Україні: уроки минулого, сучасний стан, погляд у майбутнє. Статті та повідомлення. 2019. С. 41-43.

Сімнадцяте загальнонаціональне опитування. Ідентичність. Патриотизм. Цінності. Соціологічна група «Рейтинг». (Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України).

Стратегія національно-патріотичного виховання затверджена Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019.

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України (2015 р.) затверджена наказом Міністерства освіти і науки 16 червня 2015 р.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Янчук, Д. О. (2022). НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В НОВОМУ ІСТОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 236-241. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-236-241