РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ЧЕРЕЗ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ

Ключові слова: професійний імідж, здобувачі, майбутні фахівці готельно-ресторанної справи, навички читання, англомовні професійні тексти

Анотація

Стаття присвячена розвитку професійного іміджу фахівців готельно-ресторанної справи за допомогою читання англомовних текстів професійного спрямування. Зазначено, що  дисципліни загальної підготовки відіграють важливу роль у формуванні професійного  іміджу майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Дисципліна «Іноземна мова професійних комунікацій» відноситься до даного циклу. Метою статті виступило висвітлити вплив англомовних професійних текстів на розвиток професійного іміджу майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи.  У статті розглянуто погляди  науковців з питань іміджу, професійного іміджу, розвитку навичок читання, підбору текстів до читання та методики роботи з  англомовними текстами. Автори вважають, що робота з іншомовними текстами професійного спрямування відіграє важливу роль у формуванні професійного іміджу майбутніх  фахівців готельно-ресторанної  справи. На думку авторів  важливого значення у роботі із професійно-орієнтованими текстами відіграють до-текстові, текстові та після текстові вправи. Зазначено, що робота із текстами стимулює здобувачів до самосійної роботи, розвиває вміння шукати потрібну інформацію. При виборі текстів для читання особлива увага приділяється текстам присвяченим професійному іміджу фахівців готельно-ресторанної справи (професійна компетентність, м’які навички, зовнішній вигляд). У якості матеріалів для читання використовуються автентичні тексті, пости з блогів фахівців готельно-ресторанної справи та тексти з вебсайтів всесвітньо відомих готелів та ресторанів.  Важливого значення у роботи з текстами набуває розширення словникового запасу, що у свою чергу впливає на комунікативну компетенцію, яка є складовою професійного іміджу.  Розглянуто різні платформи – Moodle, Всеосвіта, Quizlet, Google docs, Google presentations and Canva  які використовуються для роботи з текстами у режимі онлайн. Зазначено, що робота з професійними текстами навчить здобувачів працювати з різними видами документів. Подальшого  вивчення  набуває проблема вивчення ділового етикету майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи.

Посилання

Barna, N. V. (2008). Imidzhelohiia (V. Bebyk, eds.). Universytet «Ukraina».

Bezliudnyi, R. (2013). Do problemy navchannia chytanniu y perekladu profesiino-oriientovanoho tekstu na zaniattiakh anhliiskoi movy u VNZ [To the Problem of Teaching to Read and Translate Professionally Oriented Text in the English Language Classes at Universities]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly. 46. 70-75. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_46_13

Bohachyk, M. (2020). Formuvannia navychok chytannia u protsesi dystantsiinoho navchannia anhliiskoi movy [Formation of Reading Skills in the Enhlish Language Remote Teaching Process]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Filolohiia. 10. 184–187.

Danyl’chuk, L.O. (2007). Formuvannia profesiino-osobystisnoho imidzhu maibutnikh fakhivtsiv finansovo-ekonomichnoho profiliu [The formation of the professional-personal imaqe of future specialists of financial-economic sphere]. Candidate’s thesis. Zhytomyr State University named after Ivan Franko.

Yeremenko, T. Y., Trubitsyna, O. M., Luk’ianchenko, O. I., & Yumrukuz, A. A. (2018). Navchannia chytannia anhliiskoiu movoiu studentiv movnykh fakultetiv. Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni K. D. Ushynskoho.

Kravchyna, T. (2012). Psykholohichni osoblyvosti chytannia ta rozuminnia profesiino oriientovanykh tekstiv anhliiskoiu movoiu studentamy nemovnykh spetsialnostei [Psychological Features of Reading and Understanding Professionally Oriented Texts in English by Students of Non-Linguistic Majors]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia : Pedahohika i psykholohiia, 38, 204–208.

Myttseva, O. S. (2018). Profesiinyi imidzh fakhivtsia: sut, funktsii, struktura [Professional image of the factor: soft, functions, structure]. Pedahohika ta psykholohiia, 59, 191-200. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2018_59_23.

Morentsova, A. V. (2020). Samostiine ekstensyvne chytannia adaptovanykh knyh anhliiskoiu movoiu u nemovnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh [Individual Extensive Reading of Adapted Books in English in Non-Linguistic Universities]. Molodyi vchenyi, 4(2), 605–608. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_4(2)__83 .

Osvitno-profesiina prohrama «Hotelno-restoranna sprava» druhoho rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 241 «Hotelno-restoranna sprava» [Educational and Professional Programme “Hotel and Restaurant Business”]. (2021). ONTU. URL: http://nmv.ontu.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf.

Shpak, I. (2014). Vykorystannia avtentychnykh materialiv pry navchanni chytanniu anhliiskoiu movoiu [Using Authentic Materials while Teaching Reading in English]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pedahohika, psykholohiia, filosofiia, 199(1), 421–425. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199(1)__68

Baron, M. J. B. (2013). Building ESP Content-Based Materials to Promote Strategic Reading Profile. Issues in Teachers' Professional Development. 15(1). 139–169. https://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/article/view/37874/40127.

Berardo, S. (2006). The Use of Authentic Materials in the Teaching of Reading. The Reading Matrix. 6(2), 64-66. https://www.researchgate.net/publication/237413136_The_Use_of_Authentic_Materials_in_the_Teaching_of_Reading

Case, A. (n. d.). Advantages and disadvantages of using authentic texts in Class. UE. UsingEnglish.com. https://www.usingenglish.com/teachers/articles/advantages-disadvantages-using-authentic-texts-in-class.html

Grabe, W., & Stoller, F. (2011). Teaching and Researching Reading. Pearson Education Longman.

Haerazi, H., Prayati, Z., & Vikasari, R. M. (2019). Practicing Contextual Teaching and Learning (CTL) Apprach to Improve Students’ Reading Comprehension in Relation to Motivation. English Review: Journal of English Education, 8(1), 139. https://doi.org/10.25134/erjee.v8i1.2011.

Hizriani, N. (2017b). Main Principles for Developing Reading Skills in IN ESL/FL Classroom. LET: Linguistics, Literature and English Teaching Journal., 4(1), 31–37. http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/let/article/view/1398/1016.

Image (n.d.). Oxford Learner's Dictionaries https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/image?q=image.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Яковлєва, М. Л., Шепель, М. Є., Кожевнікова, В. О., & Третяк, В. В. (2022). РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ЧЕРЕЗ ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 230-236. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-230-236