ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

  • Оксана Валентинівна Язловецька Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-2653-1662
Ключові слова: інновація, інноваційні технології, інтерактивне навчання, фізичне виховання, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті досліджено теоретичні питання стосовно застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні в закладі загальної середньої освіти. З’ясовано особливості інноваційних процесів у фізичній культурі школярів. Визначено варіанти впровадження інноваційних технологій на уроках фізичної культури та в позаурочний час, які спрямовані на підвищення рівня рухової активності, удосконалення життєво необхідних умінь та навичок, вмінь використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності, зміцнення здоров'я.

Посилання

Грабовська Т.І., Талапканич М.І., Химинець В.В. Інноваційний розвиток освіти: особливості, тенденції, перспективи. Ужгород, 2006. 232 с.

Качан О.А. Впровадження та ефективне використання новітніх інформаційних технологій в процесі фізичного виховання. Фізичне виховання в рідній школі. 2016. № 3. С. 33-38.

Москаленко Н. В. Інноваційна діяльність у фізичному вихованні загальноосвітніх навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2015. № 4. С. 35-38.

Шаповаленко В. І., Гаркуша С.В. Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка. 2013. Вип. 112. Том 2. С. 304-308.

Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність: монографія. Тернопіль: Мандрівець, 2009. 360 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Язловецька, О. В. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 224-229. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-224-229