ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ДІВЧАТ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА ПІД ЧАС ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ШЕЙПІНГОМ

  • Валентина Петрівна Черній Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9079-8391
  • Ольга Володимирівна Шевченко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-9493-348X
  • Олена Валеріївна Нєворова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8222-8468
Ключові слова: гігієна харчування, надлишкова маса тіла, оздоровчі заняття, студентки, шейпінг

Анотація

У статті теоретично та експериментально обґрунтовано гігієнічні особливості харчування під час оздоровчих занять шейпінгом спрямованих на нормалізацію маси тіла в досліджуваних осіб. Основна мета запропонованої методики полягала у нормалізації ваги студенток, зміцненні їхнього здоров’я, підвищенні зацікавленості та залученні дівчат до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять шляхом застосування засобів шейпінгу.

Встановлено необхідність внесення певних коректив у раціон харчування студенток з урахуванням фізіологічних потреб їхнього організму, дотриманням гігієнічних вимог до раціонального харчування досліджуваних.

Наведено власний варіант корекції фактичного раціону харчування досліджуваних на прикладі складеного добового раціону харчування студенток з урахуванням виявлених недоліків. Здійснено порівняльний аналіз антропометричних показників досліджуваних студенток.

Ефективність використання занять шейпінгом із дотриманням корекції харчування студенток, які мають надлишкову масу тіла, підтверджена експериментально, що виявилось у позитивній динаміці в антропометричних показниках дівчат.

Посилання

Андрєєва О. В. Технологія розробки рекреаційно-оздоровчих програм. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2011. № 4. С. 216–219.

Бистра І. Гаврилова Н., Литвинова К. Корекція маси тіла дітей засобами занять з оздоровчого фітнесу. Спортивна наука України. 2017. № 2. С. 3–8.

Бухвал А. В. Оздоровче фізичне тренування як ефективний засіб проти ожиріння. [Електронний ресурс] URL: https://cutt.ly/mYFnxam (дата звернення: 21.02.2022).

Гумен В. Шейпінг-програма для урочних занять з фізичного виховання студенток. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2006. № 7. С. 19–23.

Драпінська Л., Шевців У., Семаль Н. Особливості використання шейпінгу у фізичному вихованні студентської молоді. Спортивна наука України. 2016. № 6(76). С. 9–15.

Копочинська Ю. В. Значення фізичних вправ в попередженні та профілактиці надлишкової маси тіла та ожиріння. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вінниця, 2011. Вип. 12. Т. 1. С. 198–202.

Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. Київ : Олімпійська література, 2010. 248 с.

Линець М., Гумен В. Гордійчук С. Шейпінг у системі фізичного виховання студенток. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2002.№ 2/3.С. 134–137.

Шевченко О. В., Виноградова Л. С. Основи шейпінгу : навч. посіб. Харків: ПП Озеров, 2013. 156 с.

Энциклопедия питания : в 10 т. Т. 2 : Нутриенты пищевых продуктов / Под общ. ред. А. И. Черевко, В. М. Михайлова; сост.: М. Б. Колесникова и др. 2013. 353 с.

Юшковська О. Причини та особливості виникнення надлишкової маси тіла у студентів з урахуванням гендерних відмінностей. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 1(57). С 127–131.

Barr, S. (1987). Nutrition knowledge of female varsity athletes and university students. J Am Diet Assoc. Dec; 87(12). 660.

Belogianni, K., Ooms, A., Lykou, A., & Moir, H. (2021). Nutrition knowledge among university students in the UK: A cross-sectional study. Public Health Nutrition, 1–8. doi:10.1017/S1368980021004754.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Черній, В. П., Шевченко, О. В., & Нєворова, О. В. (2022). ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ДІВЧАТ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА ПІД ЧАС ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ ШЕЙПІНГОМ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 216-220. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-216-220