ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ВМІННЯ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

  • Григорій Григорович Хомяк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-6408-6363
Ключові слова: професійно-педагогічні вміння, вчитель, фізична культура, організація, позакласна фізкультурно-спортивна робота, фізкультурно-масові заходи, функції, компоненти

Анотація

У статті виокремлено та схарактеризовано професійно-педагогічні вміння вчителя фізичної культури для організації позакласної фізкультурно-спортивної роботи. Виокремлено компоненти професійної діяльності майбутнього вчителя фізичної культури: конструктивний, організаторський, комунікативний, гностичний, руховий. Розкрито вимоги до майбутнього вчителя фізичної культури у педагогічній фізкультурно-спортивній роботі. Встановлено відсутність вимог до якостей вчителя фізичної культури, який здійснює позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу. Класифіковано необхідні вчителеві фізичної культури вміння за функціями: конструктивна, комунікативна, організаторська та гностична. Проведено опитування студентів-практикантів та викладачів ЗВО, які займаються позааудиторною фізкультурно-спортивною діяльністю для дослідження сформованості виявлених умінь вчителя фізичної культури, необхідних при організації позакласної роботи.

Посилання

Ажиппо О. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2013. 39 с.

Артеменко В. В. Фізична культура у вищих навчальних закладах та основні інноваційні технології викладання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. 2018. Вип. 21. С. 101–105.

Безкоровайна Л. В. Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технологій спортивного менеджменту культури : автореф. дис. … пед. наук. Київ, 2009. 20 с.

Зайцева Ю. Специфіка діяльності вчителя фізичної культури як організатора фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Витоки педагогічної майстерності. Полтава. 2014. Вип. 13. С. 139–144.

Захаріна Є. А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи: теорія та методика: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2012. 439 с.

Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у закладах загальної середньої освіти : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 204 с.

Котова О. В., Непша О. В. Структурні компоненти підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 81. С. 164–168.

Курнишев Ю., Палагнюк Т., Гауряк О., Осадець М. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2019. № 1. С. 125–130.

Матвієнко М. І. Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.02. Київ, 2017. 233 с.

Мілаєв О. І. Дослідження ставлення студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою. Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному заклад. 2019. Вип. 22. С. 99–103.

Пільова С. Г. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організаційної діяльності. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2013. № 2. С. 31–36.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Хомяк, Г. Г. (2022). ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ВМІННЯ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 206-211. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-206-211