ПРОЄКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • Людмила Миколаївна Хоменко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-5126-583X
Ключові слова: проектування, креслення, творчість, завдання, картки, здібність, діяльність, модель, предмет, виріб

Анотація

Соціальні процеси, які відбуваються в суспільстві, висувають нові вимоги до формування і розвитку особистості. Нагальною потребою часу є прояв творчості, пошук раціональних нестандартних шляхів рішення завдань у будь-якій сфері діяльності, підвищення інтелектуального потенціалу кожного члена суспільства, максимальний розвиток творчих здібностей людини. Проведене нами дослідження дає змогу стверджувати, що ефективність розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання можна значно підвищити, якщо організований вчителем навчально-виховний процес буде спеціально орієнтований на формування цілого комплексу властивостей і якостей особистості, які дають їй можливість творчості у будь-якому виді людської діяльності. Якщо побудувати уроки таким чином, щоб здійснювалося тривале повторення одного й того ж конструкторського прийому в дії, тоді діти втрачають інтерес до знань.

Саме тому розроблена нами система творчих завдань побудована таким чином, що здійснюється циклічне повторення конструкцій, виконується технічне моделювання на більш високому рівні складності. Окрім цього, в процесі виконання розробки моделі на всіх послідовних етапах конструкторської діяльності (проектування моделі, розробка конструкції і виконання технічного моделювання виробу) постійно вдосконалюється і підвищується майстерність учнів.

Необхідно постійно слідкувати за тим, щоб формування знань, вмінь і навичок здійснювалось через особистісну зацікавленість школярів. З цією метою нами був розроблений та запропонований, крім основного, комплекс варіативних завдань, нетрадиційних для виконання проектування моделей, у рамках шкільної програми.

Посилання

Боринець Н. І., Лещук Р. М. Трудове навчання. Банк ідей для творчих проектів. 5-11 класи / упоряд.: Л. М. Рак. Київ: Шкільний світ, 2011. 106 с.

Васильєва І. В., Гайдук Л. М. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу: навч. посіб. Київ: КНУТД, 2008. 132 с.

Горобчишина В.С. Довідник технологічних послідовностей виготовлення одягу: навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000, 2008. 292 с.

Єжова О. В. Інформаційні технології у створенні швейних виробів. Кіровоград: ФОП Александрова М. В. 2015. 220 с.

Зимогляд Н. С., Рябчиков М. Л. Проек-тування швейних виробів в моделях: [ навч. посіб.]. Х.: ZЕБРА. 2011. 162 с.

Литвин В. Г., Степура А. О. Конструювання швейних виробів: підручник для ПТУ. Київ: Вікторія. 2008. 320 с.

Нечіпор С. В. Технологія виготовлення одягу: посібник для ПТУ. 2-е вид., випр. і доповн. Луцьк. 2006. 405 с.

Славінська А. Л. Методологія типізації лекал деталей швейних виробів. Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. 2011. № 2. С. 72-79.

Славінська А. Л. Основи модульного проектування одягу: монографія. Хмельницький: ХНУ. 2007. 167 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Хоменко, Л. М. (2022). ПРОЄКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 201-205. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-201-205