ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗДО З БАТЬКАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Ірина Петрівна Томашевська Волинський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-6853-387X
Ключові слова: сім’я, батьки, заклад дошкільної освіти, взаємодія, педагог, дошкільник, інноваційні форми роботи з сім'єю

Анотація

У статті розглядається один із напрямків діяльності закладу дошкільної освіти – взаємодія ЗДО та сім’ї. Єдність сім’ї та закладу дошкільної освіти традиційно розглядалася як найважливіший фактор створення єдиного виховного простору.

У статті доведено, що взаємодія ЗДО та сім’ї один із головних напрямів діяльності закладу дошкільної освіти. Розкрито стан проблеми з проблеми взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї. Представлені інноваційні методи та форми взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї. ЗДО – перший соціальний інститут, перший виховний заклад, з яким вступають у контакт батьки, де починається їхня педагогічна освіта.

У статті обґрунтовано створення освітнього простору у закладі дошкільної освіти із залученням сім’ї як середовища розвитку особистості дитини дошкільного віку як одного із перспективних напрямів розвитку системи дошкільної освіти. Визначальним соціальним фактором, що впливає на становлення особистості є сім’я.

У статті зроблено висновок про необхідність використовувати педагогами інноваційних методів співпраці з батьками з метою формування довірчих відносин між усіма учасниками педагогічного процесу.

Визначено, що головною умовою розвитку взаємодії з сім’єю – є спілкування в системі «педагог-дитина-батьки». Участь батьків у житті дошкільників допомагає виявляти щиру зацікавленість у діях дитини та бути готовим до емоційної підтримки.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення: 21.05.2022)

Гавриш Н. Новий закон України «Про освіту» : які зміни очікують наше дошкілля? Дошкільне виховання. 2017. № 11. С. 2–6.

Галицька Т. Взаємодія закладу дошкільної освіти з родиною : сучасні підходи. Дошк. навч. закл. № 11. 2018. С. 11–13.

Головко М. Б. Виховання педагогічної культури батьків як провідний напрям взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї Наук. скарбниця освіти Донеччини. № 1. 2017. С. 62–65.

Гузь В. Організаційно-педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільного закладу з сім’єю. Молодь і ринок. № 1. 2018. С. 27–30.

Задорожна Г. С. Узаємодія закладів освіти з сім’ями дітей 6–7 років як важлива умова їхнього правового виховання Вісн. Черкас. ун-ту. Педагогічні науки. № 17/18. 2017. С. 54–60.

Крутій К. Взаємодія з батьками та взаємовідносини з дітьми. 1111 запитань до професора. Запоріжжя, 2012. С. 224–275.

Nance R. The importance of early childhood education. Roles of Play, Language, Socialization, Formation of Values Quest Paper. 2009. Р.2–19. URL:http://www.fwquestclub.com/welcome_files/papers/childhood_education.pdf (дата звернення: 12.06.2022).

Семенова Н. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у вихованні особистості дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Ле-сі Українки. Педагогічні науки. № 2. 2017. С. 19–29.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Томашевська, І. П. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗДО З БАТЬКАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 189-193. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-189-193