ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ДОШОК В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  • Ганна Василівна Тимощук Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету https://orcid.org/0000-0002-1697-4868
Ключові слова: віртуальна дошка, сервіс для створення віртуальної дошки, Padlet, Jamboard, Miro, Stormboard, IDroo, Classroomscreen

Анотація

У статті розглянуто функціональні можливості сервісів для створення віртуальних дошок, зокрема Padlet, Jamboard, Miro, Stormboard, IDroo, Classroomscreen. Узагальнено та систематизовано інформацію щодо їхнього дидактичного потенціалу, а також здійснено порівняння переваг і недоліків. Зазначено, що під час вибору необхідного сервісу освітянам слід враховувати заплановану мету, педагогічну позицію успішного розв’язання завдань, що виникають під час дистанційного навчання, особливості індивідуального стилю професійної діяльності, власні уподобання та досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій. Виокремлено основні функції використання віртуальних дошок у навчальному процесі: візуальну, інформативну та інтерактивну; наведено основні принципи їхнього створення (лаконічність, автономність, структурність, якірність, стадійність, естетичність, вплив на максимальну кількість органів чуття, простота та доступність) і комплекс вимог (педагогічних, психологічних, ергономічних, естетичних), яких слід дотримуватись розробнику. Конкретизовано дидактичні можливості застосування віртуальних дошок (узагальнюючи дієвість функціоналу), а також підкреслено актуальність їхнього використання в освітньому процесі у контексті його інформатизації та появи стійкої тенденції до онлайнових форм організації навчання.

Посилання

Житєньова Н. В. Візуальні дидактичні засоби : створення та використання в освітній практиці : навч.-метод. посіб. Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди, 2019. 89 с.

Житєньова Н. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2020. 538 с.

Лебідь Н., Бреус Ю. Онлайн-заняття для молоді : від старту до фінішу : посіб. Дніпро, 2021. 63 с.

Лютий В. М. Формування мовної компетентності у офіцерів військових частин Національної гвардії України в процесі дистанційного навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Слов’янськ, 2021. 322 с.

Смирнова І. О. Он-лайн-дошка в освітньому процесі : метод. рек. Суми, 2018. 30 с.

Тимощук Г. В. Віртуальна дошка Pudlet як ефективний інструмент візуалізації в освітньому процесі. Eurasian scientific discussions : materials of the 7th International scientific and practical conference, Barcelona, August 1-3, 2022. Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2022. Р. 175–179.

Фрик О. В. О дидактических возможностях использования виртуальной доски Pudlet в образовательном процессе ВУЗа. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2020. № 1 (33). С. 15–19.

Хміль Н. А. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2021. 634 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Тимощук, Г. В. (2022). ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ДОШОК В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 181-185. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-181-185