БІЛІНГВАЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН З АНТИСЕПТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Ключові слова: поверхневий натяг, білінгвальний підхід, антисептичні властивості, лікарські речовини, медичний заклад вищої освіти

Анотація

В статті розглядаються особливості застосування білінгвального підходу при вивченні студентами поверхневого натягу рідких лікарських препаратів з яскраво вираженими антисептичними властивостями. Дані сполуки цікаві тим, що широко використовуються в медицині. А з появою пандемії COVID-19 антисептичні препарати з'явилися в кожному домі та установі. Тому тема даного дослідження є досить актуальною з різних боків. Студентам необхідно знати процес їх дії та розуміти різницю між ними. Тому саме експериментальні досліди наочно пояснюють поставлену проблему. В процесі навчання було задіяно студентів медичного факультету № 2 (україномовна група) та студентів міжнародного медичного факультету № 1 (англомовна група). Для впровадження даної методики було розроблено картки, в яких зазначаються завдання двома мовами і описана покрокова інструкція дій. Здобувачі вищої медичної освіти з зацікавленням поставилися до даного виду взаємодії та успішно засвоїли матеріал, що пропонувався для вивчення. Закріплення вивченого матеріалу відбувалося шляхом виконання експериментального досліду в інтегрованих двомовних групах. Всі досліди виконувалися під чітким наглядом викладачів та лаборантів. Студенти були проінструктовані та максимально задіяні в експериментальну частину. Результати даного дослідження виправдали всі поставлені задачі. Всі дані експериментального досліду були вчасно отримані, пораховані та порівнювалися між собою. Успішність студентів обох факультетів була на достатньому та високому рівні. Результати дослідів, які виконувалися студентами мають важливі дані, що підтверджують їх поверхневу активність. Майбутні лікарі могли наочно переконатися у тому, що різні сполуки мають різну поверхневу активність, а отже – різну антисептичну дію. Вони навчилися пояснювати різницю та розуміти поняття детергентів та ПАР. Описана в статті методика білінгвального підходу має не лише теоретичні позитивні аспекти, а й практичні підтвердження її позитивного використання.

Посилання

Батрова Н. И. Моделирование процесса обучения информационно-коммуникационным технологиям учащихся старших классов на билингвальной основе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Марийский государственный университет. Йошкар-Ола, 2014. 176 с.

Кушнір С. В. Вплив структурування у воді на тиск її насичених парів та величину поверхневого натягу. Доповіді Національної академії наук України. 2018. № 3. С. 80–86.

Лабораторні роботи з медичної хімії: Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу процесів та електрокінетичні явища в біологічних системах. Фізико-хімія поверхневих явищ, дисперсні системи (українською та англійською мовами) : метод. вказівки / О. О. Пили-пенко та ін. Кропивницький : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2021. 84 с.

Лабораторні роботи з медичної хімії: Хімія біогенних елементів. Комплексоутворення та кислотно-основні рівноваги в біологічних рідинах (українською та англійською мовами) : метод. вказівки / О. О. Пилипенко та ін. Кропивницький : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2021. 96 с.

Савенко І. В. Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у сільському господарстві і медицині. Наукові праці НУХТ. 2015. Т. 21. № 1. С. 39–45.

Суховірська Л. П., Лунгол О. М. Основи гідродинаміки і гемодинаміки (українською, російською та англійською мовами) : метод. вказівки. Кропивницький : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. 144 с.

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України. URL: https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/spetsialnosti/medytsyna (дата звернення: 25.07.2022).

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Суховірська, Л. П., Пилипенко, О. О., Костів, М. В., & Костів, А. В. (2022). БІЛІНГВАЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН З АНТИСЕПТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 177-181. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-177-181