ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-ПОЛОНІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ»

Ключові слова: слов’янська філологія, майбутні філологи-полоністи, фахова підготовка, професійна кваліфікація

Анотація

У системі фахової підготовки майбутнього філолога-полоніста особливе місце займає обов’язкова пропедевтична дисципліна «Вступ до слов’янської філології», яка своїм змістом забезпечує подальше вивчення усіх українознавчих та полоністичних дисциплін на бакалавраті. Дисципліна закладає основи славістичної підготовки, ознайомлює з актуальними проблемами сучасної славістики, особливостями слов’янських мов, культур, готує до поглибленого вивчення однієї зі слов’янських (польської) мови і культури відповідної країни. У статті проаналізовано й показано взаємозв’язок вивчення дисципліни зі шкільним курсом української та польської мов, а також філологічними дисциплінами, що вивчаються у ЗВО здобувачами освіти. Таким чином стає зрозуміла роль фахової підготовки майбутнього філолога-полоніста, починаючи із вивчення основ слов’янської філології, продовжуючи суміжними (основними чи вибірковими) навчальними дисциплінами у ЗВО та завершуючи застосуванням набутих практичних умінь і навичок під час професійної діяльності за здобутою кваліфікацією.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.

Освітня програма «Польська мова і література, друга мова – англійська». URL: https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=1&f=%D0%91

Освітня програма «Середня освіта. Мови і літератури (польська, українська))». URL: https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=1&f=%D0%91

Освітня програма «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська». URL: https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=1&f=%D0%91

Польська мова. 10-11 класи. Рівень стандарту. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Семеног О.М. Вступ до слов’янської філології: навчальний посібник. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. 190 с.

Станіславова Л. Л. Вступ до літературознавства. URL: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=1152

Терещенко Л. В. Слов’янський фольклор. URL: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=601

Торчинська Н. М. Вступ до мовознавства. URL: https://msn.khnu.km.ua/enrol/index.php?id=3642

Торчинська Н.М. Історія польського мовознавства. URL:https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5687

Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Рівень стандарту. 10-11 класи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (8-9 класи). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою. 5-9 класи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Українська мова. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. 10-11 класи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Царалунга І. Б. Порівняльна граматика слов’янських мов. URL: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=7105

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Подлевська, Н. В. (2022). ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-ПОЛОНІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 156-162. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-156-162