ВІЙСЬКОВА ОСВІТА НА ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНІ У 1865–1917 РР. (ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ, ОСНОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ)

  • Олександр Володимирович Перцов Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-3938-6938
Ключові слова: військова освіта, військові заклади освіти, Єлисаветградщина, кавалерійське училище, юнкер, офіцер, навчання, устрій

Анотація

В статті розкрито особливості військової освіти на Єлисаветградщині у 1865–1917 рр. Представлені результати аналізу історико-педагогічних джерел щодо проблеми розвитку військової освіти загалом і діяльності Єлисаветградського кавалерійського юнкерського училища зокрема дослідників другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Обґрунтовано передумови створення, основі етапи розвитку та внутрішній устрій військових закладів. Визначено мету і основні завдання юнкерських училищ. Проаналізовано питання навчально-виховної та господарської роботи в тогочасних військових училищах Єлисаветградщини, охарактеризовано роботу комітетів закладів та склад юнкерів, що навчалися. Розкрито особливості посадового склад адміністративної і навчальної частини училища та їх функціональні обов’язки. Особливу увагу приділено аналізу специфіки курсу навчання, виокремлено терміни навчання та випусків з досліджуваних військових закладів. Детального опису набув і процес навчання і виховання юнкерів. Звернено увагу на пріоритетне значення професійної підготовки офіцерських кадрів та обґрунтовано актуальність дослідження особливостей заснування, розвитку та організації діяльності досліджуваних закладів військової освіти.

Посилання

Бобровский П. О. Двадцатипятилетие юнкерских училищ. СПб.: Типография Департамента Уделов, 1889. 40 с.

Бобровский П. О. Заметки о состоянии некоторых юнкерских училищ. Военный сборник. 1870. № 11–12. С. 77–87.

Бобровский П. О. Об учреждении юнкерских училищ. Военный сборник. 1864. № 11. С. 91–144.

Бобровский П. О. Юнкерские училища: в 3 т. Спб: Типография В. С. Балышева, 1876. Т. 3. Ч. 4: Экономическое положение училища и достигаемые в них результаты. 265 с.

Єлисаветградське військове містечко. URL : library.kr.ua/kray/shlakhovoy/eky.html. Назва з екрану.

Исторический очерк г. Елисаветграда. [сост. Н. А. Пашутин]. Елисаветград: Лито-Типография Бр. Шполянских. 1897. 311 с.

Исторический очерк Елисаветградского кавалерийского училища с воспоминаниями питомцев школы к столетию со дня основания. училища [под. ред. С. Н. Ряснянскаго]. Нью-Йорк: Издание объеденения б. юнкеров Елисаветградского кавалерийского училища, 1965. 239 с.

Справочная книжка для лиц, желающих поступить в военную службу на правах вольноопределяющихся в сухопутные войска, а также и во флот. [Сост. Н. Ульянов]. Полтава : тип. Д. Н. Подземского, 1897. 32 с.

Шляховий К. В. Єлисаветградське кавалерійське училище. URL : http://library.kr.ua/kray/shlakhovoy/eky.html. Назва з екрану.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Перцов, О. В. (2022). ВІЙСЬКОВА ОСВІТА НА ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНІ У 1865–1917 РР. (ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ, ОСНОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 150-156. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-150-156