ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ

  • Людмила Миколаївна Онофрійчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-8408-080X
  • Марія Вікторівна Червоній Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-9992-9618
  • Маргарита Василівна Грига Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-1365-9632
Ключові слова: вокально-хорове виховання, молодші школярі, національні традиції

Анотація

У статті розкрито форми і методи вокально-хорового виховання дітей молодшого шкільного віку в Україні. Аналіз музично-виховного процесу в нашій країні свідчить про домінування співу як провідного виду музичної діяльності, про існування основ для подальшого розвитку національних традицій вокально-хорового виховання дітей різного віку. Саме інтерес молодого покоління до українського національного мистецтва, до виконання найкращих зразків народної творчості сприяє забезпеченню музично-освітнього та особистісного розвитку дитини, реалізації її творчого потенціалу.

Запропоновано підхід до організації процесу прилучення дітей до історичних надбань людства і національної культури. Розглянуто роль і можливості позаурочної художньо-естетичної діяльності у поглибленні та диференціації художніх знань і умінь школярів, що ґрунтується на співтворчості та взаємоповазі.

Виявлено основні напрями позаурочних занять художнього циклу, які вимагають нових форм і методик. Визначено шляхи музично-естетичного виховання учнів на прикладах української народної музики у процесі набуття і вдосконалення вокально-хорових навичок, що впливають на успішне вирішення проблеми. Запропоновано організаційно-педагогічні методи ґрунтовного засвоєння художніх знань, які спонукають до самостійних творчих пошуків у галузі вокально-хорової діяльності у контексті українських національних традицій.

Для успішної реалізації цих цілей потрібно розвивати насамперед соціальну та культурну обізнаність, цікавість, адаптивність та комунікативність. Це покращить спроможність учнів оцінювати, одержувати та застосовувати знання, самостійно думати, виробляти належні судження та співпрацювати з іншими в контексті аналізу нових викликів майбутнього.

Посилання

Зязюн І.А., Миропольська Н. Е. Виховання естетичної культури школярів. К. : ІЗМН, 1998. 156 с.

Василевська-Скупа Л.П. Формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва: монографія. Вінниця: ТОВ фірма «Планер» 2014. 225 с.

Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава : Полтавський вісник, 1994. С. 108.

Комаровська О. Музика, театр, хореографія у позаурочний час : практичні поради з організації художньої діяльності школярів. Шкільний світ. 2005. № 32. С. 22.

Онофрійчук Л.М. Cинтез мистецтв як фактор творчого виховання учнів підліткового віку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. № 1. С. 199-206.

Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. Посібник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2011. 640 с.

Академічний тлумачний словник. URL : http://sum.in.ua/s/tradycija

Дніпровська Н. Виховне значення дитячої хорової музики. URL : tp://num.kharkiv.ua/intermusic/vypusk39/vypusk39-32-47.pdf

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Онофрійчук, Л. М., Червоній, М. В., & Грига, М. В. (2022). ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 140-145. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-140-145