УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Аліна Миколаївна Мартін Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-8886-2585
Ключові слова: здоров’я, здоров’язберігаючі технології, діти дошкільного віку, компетентність, освітнє середовище

Анотація

У статті розкрито теоретичні та методичні основи застосування здоров’язбережувальних технологій у освітньому середовищі. Науково обґрунтовано особливості застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах дошкільної освіти. Узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття «здоров’язбережувальні технології» та їх класифікацію. Проаналізовано здоров’язбережувальний компонент освітнього процесу у закладах дошкільної освіти.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні від 12.01.2021 р. № 33. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini

Бойченко Т. Є., Василашко І. П., Коваль Н. С. Основи здоров’я : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. К. : Генеза, 2009. 160 с

Ващенко О., Свириденко С. Здоров`язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах. Директор школи. 2010. № 20. С. 12-20.

Гозак С. В. Вплив чинників навчального процесу на показники здоров’я школярів. Довкілля та здоров’я. 2012. № 3. С. 17-20

Гончаренко М. С., Лупаренко С. Є. Поняття «валеопедагогіка» та «педагогічна валеологія» у психолого-педагогічній літературі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: [науковий журнал]. Суми: СумДПУ, 2010. № 1 (3). С. 30-38.

Дудко С. Г. Здоров’язберігаючі технології в освітньому середовищі початкових класів. Постметодика. 2010. № 5. С. 45-47

Лозинський В. Техніки збереження здоров’я. К. : Главник, 2008. 160 с.

Рибалко Л. М. Педагогічні умови формування здорового способу життя в студентської молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 147. Т. ІІ. Чернігів: ЧНПУ, 2017. С. 118-121.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Мартін, А. М. (2022). УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 129-133. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-129-133