ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У АМЕРИКАНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

  • Дмитро Олександрович Малець Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6350-5431
Ключові слова: дистанційне викладання фізичної культури, американська система освіти, інтерактивні технології навчання

Анотація

У статті розглядаються сучасні підходи до дистанційного викладання фізичної культури в американській системі освіти та впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес. Розкривається передовий педагогічний досвід в організації фізичного виховання молоді на прикладі американських освітніх установ.

Система дистанційного навчання фізичної культури в освітніх установах США дає можливість здобувачам активно поєднувати аудиторні заняття і самостійну роботу, використовувати нові технічні можливості (відеолекції, аудіолекції, віртуальні роботи в групах); викладачам - надавати навчальні матеріали в електронному вигляді; організовувати спілкування на форумах або за допомогою електронної пошти, мати повне уявлення про діяльність студентів.

Платформа дистанційного навчання Moodle в освітніх установах США пропонує структурований план навчання, тестові завдання, глосарії, форуми, чати, бази данних, онлайн-опитування, творчі завдання, вправи, проекти та інше. В Академії спорту США представлені курси, які дозволяють дистанційно навчатися і отримувати необхідний матеріал, як бакалаврам і майстрам спортивних наук, так і докторам педагогічних наук. За допомогою дистанційних технологій в системі середньої освіти США для викладання фізичної культури використовуються наступні форми передачі знань: дистанційний курс, чат-заняття, веб-заняття, веб-форум, телеконференція, онлайн-семінар. Досвід використання сучасних технологій дистанційного навчання для викладання фізичної культури в системі освіти США вказує на той факт, що сучасні технологічні тенденції кардинально змінюють сприйняття освіти.

Посилання

Агеевец А. В. Перспективы использования дистанционной системы обучения при реализации образовательного процесса дисциплин по физической культуре и спорту. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-ispolzovaniya-distantsionnoy-sistemy-obucheniya-pri-realizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-distsiplin-po-fizicheskoy

Агеевец А.В. Физическая культура в зеркале развития образовательных стандартов. Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2016. № 2 (132). С. 8-20.

Камалеева А. Р., Хадиуллина Р. Р. Зарубежный и отечественный опыт использования дистанционного обучения в вузах физической культуры (по результатам исследования официальных сайтов вузов). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt-ispolzovaniya-distantsionnogo-obucheniya-v-vuzah-fizicheskoy-kultury-po-rezultatam-issledovaniya/viewer

Moore M. G. Distance Education : A Systems View. Belmont CA : Wadsworth Publishers, 2005. P. 146–151.

U. S. Department of Education ; National Center for Education Statistics. Distance Education at Degree-Granting Postsecondary Institutions: 2006–2007 / NCES 2009-044 ; Basmart Parsad, Laurie Lewis. Washington DC : ED Pubs, 2009. 60 p.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Малець, Д. О. (2022). ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У АМЕРИКАНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 124-129. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-124-129