МОВЛЕННЄВИЙ ІМІДЖ ТРЕНЕРА

  • Тетяна Василівна Ліштаба Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6060-0900
Ключові слова: імідж, властивості іміджу, структура іміджу, вербальні засоби, лінгвістика

Анотація

У статті висвітлено сутність іміджу з позицій лінгвістики на основі аналітичного огляду релевантних за тематикою наукових праць. Зауважено, що мовні ресурси відіграють важливу роль у процесі формування іміджу. Наголошено, що імідж тренера багато в чому залежить від його вкладу в підготовку видатних спортсменів, команд, розвиток теорії і методики спорту, його кваліфікації та авторитету. Зазначено, що важливою особливістю іміджу в спорті є вербалізація, яка виявляється через спортивний сленг у різноманітних формах. Доведено, що масштаби вербалізації при формуванні іміджу спортсмена залежать від рівня агресивності виду спорту. Окреслено, що тренерська діяльність – це процес безперервної взаємодії тренера та спортсмена. Вони разом працюють для досягнення поставленого результату. Важливим чинником їхньої ефективної взаємодії є комунікативна майстерність тренера.

Посилання

Горіна О. В. Когнітивно-комунікативні характеристики американського електорального дискурсу республіканців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2008. 20 с.

Іванців О. В. Феномен іміджу в сучасній лінгвістиці. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. № 12. 2019. С. 77–80.

Кісельова А. А. Іміджеві домінанти ведучого в теледискурсі (на матеріалі розважальних програм) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2011. 20 с.

Коваль Н. О. Просодичні іміджеві характеристики політичної ораторської промови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі британського варіанту англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.04. Одеса, 2010. 18 с.

Лисичкіна І. О. Лінгвокомунікативні механізми формування іміджу правоохоронної організації. Studia philologica. Київ, 2012. Вип. 1. С. 107–111.

Малиновський А. І. Особистісні детермінанти формування іміджу тренера з футболу як фактор професійного вдосконалення : дис. … канд. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01. Київ, 2020. 225 с.

Підгрушна про прізвиська. URL : https://sport.ua/uk/news/485993-pidgrushnaya-o-prozvishchah-nepriyatno-chitat-kommentarii-grusha-ili-zhuzha

Позднишев Є. В. Соціально-психологічні основи формування іміджу субʼєктів спортивної діяльності : дис. … докт. психол. наук : 19.00.05. Київ, 2019. 534 с.

Пономарева О. А. Вербализация политического имиджа в российских и американских средствах массовой информации : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : 10.02.19. Волгоград, 2008. 23 с.

Яке прізвисько було у фізкультурника. URL : https://nanbaby.ru/uk/kakoe-prozvishche-bylo-u-fizkulturnika-magomed-zhirkoev-i-drugie-zabavnye/

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Ліштаба, Т. В. (2022). МОВЛЕННЄВИЙ ІМІДЖ ТРЕНЕРА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 119-124. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-119-124