ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (ДЦП)

  • Долорес Жораївна Завітренко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2005-4810
  • Наталія Олегівна Березенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3333-8924
Ключові слова: діти з порушенням функцій опорно-рухового апарату, дитячий церебральний параліч, програма корекції емоційно-пізнавальної сфери, особливості розвитку, психічний розвиток, сенсорні порушення, мовні дефекти, психічні функції дітей із церебральним паралічем

Анотація

У статті розглядається проблема дітей із порушенням функцій опорно-рухового апарату, яким характерні розлади емоційно-вольової сфери.

З точки зору науковців створення спеціальної системи підготовки дитини з порушеннями психофізичного розвитку до навчання в інтегрованому освітньому просторі, де така дитина знаходиться у спільноті дітей з нормальним розвитком, дає можливість дитині з порушеннями реалізувати себе та пристосуватися у сучасному загальноосвітньому середовищі.

У своїх вчинках діти з інвалідністю керуються в основному емоцією задоволення, бажанням даного моменту. Ступінь порушення рухових функцій не визначає ступінь порушення емоційно-вольової та інших сфер особистості у таких дітей. При ДЦП можна говорити про особливий вид психічного дизонтогенезу – дефіцитарний розвиток. Виражена диспропорційність і нерівномірний, порушений темп розвитку, а також якісна своєрідність у формуванні психіки – це головні особливості пізнавальної діяльності та всієї особистості дитини з ДЦП. Разом з тим, важкі рухові розлади можуть бути поєднані із затримкою психічного розвитку, спостерігаються мовленнєві та сенсорні дефекти. Дитячі церебральні паралічі характеризуються особливостями порушень пізнавальної діяльності, моторної, мовної а також нервовопсихічної сфери, при цьому міра вираженості залежить від локалізації і важкості ураження кори головного мозку. Ці особливості чинять негативний вплив на розвиток дітей дошкільного віку і становлення особистості в цілому.

Встановлено основні особливості психічного розвитку дітей із порушенням опорно-рухового апарату, описано характерні для дітей із церебральним паралічем специфічні відхилення в психічному розвитку. Визначено, що хронологічне дозрівання психічних функцій дітей з церебральним паралічем різко затримується, на цьому тлі виявлено різні форми порушення психіки, перш за все пізнавальної діяльності

Зроблено висновок, що дитячий церебральний параліч є складним захворюванням центральної нервової системи, і це веде не тільки до рухових порушень, але і визиває затримку чи патологію розумового розвитку, мовну недостатність, порушення слуху, зору і таке інше. Усе це свідчить про своєрідний дисгармонійний психічний розвиток дитини з ДЦП. Запропоновано програму корекції емоційно-пізнавальної сфери для дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату.

Посилання

Городецька Г. Ф. Сенсомоторні порушення в руці і шляхи відновлення довільних рухів при дитячому церебральному паралічі: автореф. дис. канд. мед. наук. Л., 1972.

Данилова Л. А. Методи корекції мовного і психічного розвитку у дітей з церебральним паралічем. М.: Медицина, 1977. 96 с.

Каліжнюк Е. С. Психічні порушення при дитячих церебральних паралічах. К., 1987. 289 с.

Кириченко Є. І. Граничні стани інтелектуальної недостатності у дітей з церебральними паралічами і завдання соціальної реабілітації. Тези II конференції, присвяченій медичної реабілітації хворих на ДЦП. М., 1978. С. 275-277.

Кириченко Є. І. Про роль фактора психічної депривації в порушенні шкільної та життєвої депривації дітей і підлітків, які страждають на церебральний параліч. Діти з тимчасовою затримкою розвитку. М., 1971. С. 215-219.

Мамайчук І. І. Динаміка деяких видів пізнавальної діяльності у дошкільників з церебральним паралічем. Дефектологія. 1976. № 3. С. 29 37.

Мастюкова О. М. Мовні порушення. Психічні порушення. Дитячий церебральний параліч. К.: Здоров’я, 1988. С. 99-121.

Нікітіна М. М. Дитячий церебральний параліч. М., 1979.

Поппандова М. К. Особливості просторових уявлень при дитячому церебральному паралічі. Дитячий церебральний параліч. Л.: Ленуприздат, 1974. С. 126-128.

Семенова К. А., Н. М. Махмудова Медична реабілітація і соціальна адаптація хворих на дитячий церебральний параліч: кер-цтво. для лікарів / за ред. М. М. Маджідова. Ташкент: Медицина, 1979. 490 с.

Сєченов І. М. Рефлекси головного мозку. Вибрані твори. М., 1952. Т. 1. С. 7.

Шамарін Т. Г., Бєлова Г. І. Можливості відновного лікування дитячих церебральних паралічів. Калуга: Адель, 1996. 172 с.

Botta N., Botta P. L’education the rapeutique des infirmos moteurs cerebraux. Paris, 1958.

Littlew W. Atreatise on Deformities. London, 1853.

Piaget J. Le language et la pensee de Penfance. Paris, 1923.

Schonell F. E. Educating spastic children. The education and guidance of the cerebral palsied. London, 1956.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Завітренко, Д. Ж., & Березенко, Н. О. (2022). ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (ДЦП). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 114-119. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-114-119