ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • Наталія Юріївна Душечкіна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-4203-7122
Ключові слова: екологічна культура, фахівець оперативно-рятувальної служби, екокультурний розвиток, еколого-педагогічна освіта, критерії оцінки впровадження системи еколого-педагогічної освіти

Анотація

У статті розглядається педагогічна спрямованість екологічної культури та висвітлено її формування на фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Розкрито взаємозв'язок педагогічних та екологічних знань, необхідних для екокультурного розвитку фахівця цивільного захисту. Представлено та доведено систему критеріїв оцінки якості еколого-педагогічної освіти, яка дає можливість оцінити результати формування екологічної культури фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Виходячи з методологічних позицій, вивчення екології спрямоване на систему взаємодії людини з оточуючим середовищем та визначення місця і ролі людини в цій системі. Представлено експериментальні дані результатів засвоєння екологічних знань, які підтвердили ефективність впровадження системи еколого-педагогічної освіти у формуванні екологічної культури фахівця.

Посилання

Анацька Н. В. Рубежі формування екологічної освіти як філософського знання. Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал Дніпропетровського національного університету. Вип. 1(1). 2011. С. 26–33.

Душечкіна Н. Ю. Формування екологічної культури студентів в аспекті концептуалізації розвитку вищої освіти. Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 504-509.

Лук’янова Л. Б. Екологічна освіта у професійно-технічних навчальних закладах: теоретичний і практичний аспекти: монографія. К.: Міленіум, 2006. 252 с.

Левченко Н. В. Формирование экологически ориентированного мировоззрения в системе образования: теоретические подходы. Интеграция образования. 20. № 3. 2016. С. 364–373.

Пономаренко С. І. Практична екологічна діяльність майбутнього фахівця цивільного захисту – важливий засіб формування екологічної культури. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції (Київ 10 лютого 2022 р.). С. 20–22.

Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Душечкіна Н.Ю. Освітнє середовище вищого навчального закладу та його можливості у формуванні екологічної культури майбутніх фахівців. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали другої Міжн. наук.-практ. конф., (м. Умань, 5-6 жовтня 2017 року). Умань : ВПЦ «Візаві»., 2017. С. 122–127.

Совгіра С. В., Гончаренко Г. Є., Душечкіна Н.Ю. Огляд основних підходів до визначення сутності екологічної культури. Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (16 травня 2017 р.). Луцьк, 2017. С. 16–21.

Zatsepina, M., Popova, O., Filippova, A., Muskhanova, I., Yakhyaeva, A., Ishmuradova, A. Conditions and technologies of students ecological culture formation. Eurasian Journal of Analytical Chemistry.12. 2017. Рр. 673–683.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Душечкіна, Н. Ю. (2022). ПЕДАГОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 100-105. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-100-105