«Я-КОНЦЕПЦІЯ» ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ З ПОЗИЦІЙ Р. БЕРНСА

  • Микола Михайлович Дубінка Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-7129-3750
Ключові слова: особистість, професійне самовизначення, Я-концепція, пошук себе, образ Я, установка, самосвідомість, самооцінка

Анотація

У статті, на основі дослідження Роберта Бернса, розкривається сутність поняття «Я-концепція», яке характеризує як відносно стійку, усвідомлену систему уявлень індивіда про самого себе, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і ставиться до себе. Автор теоретично обґрунтовує зазначений феномен як визначальний фактор професійного самовизначення особистості, яка усвідомлює себе як суб’єкт конкретної професійної діяльності, включаючи самооцінку власних індивідуально-психологічних якостей та зіставляючи свої можливості з вимогами до даного напряму підготовки.

Посилання

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / пер. с англ. М. Б. Гнедовского, М. А. Ковальчук / под. общ. ред. В. Я. Пилиповского. М.: Прогресс, 1986. 422 с.

Джеймс У. Психология / под ред. Л. А. Петровской. М.: Педагогика, 1991. 368 с. (Классики мировой психологии).

Подофєй С. О. Я-концепція людини як потенціал становлення її суб’єктності. Молодий вчений. № 10.2 (50.2). Жовтень. 2017. С. 79–83.

Савченко Н. С. Педагогічна підтримка студента ВИШУ в аспекті саморозвитку Науковий вісник. Випуск № 9–10. Збірник наукових праць. Одеса: Видавничий відділ Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, 2013. С. 65–69.

Сафин В. Ф. Самоопределение личности. Теоретические и эмпирические аспекты исследования: [монография]. Уфа: «Гилем», 2004. 258 с.

Соціолого-педагогічний словник / За ред. В. В. Радула, вид. 2-е. Харків: Мачулін, 2015. 444 с.

Узнадзе Д. Н. Мотивация – период, предшествующий волевому акту. Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузыреч. Тб, 1982. С. 80-84.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Дубінка, М. М. (2022). «Я-КОНЦЕПЦІЯ» ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ З ПОЗИЦІЙ Р. БЕРНСА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 94-100. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-94-100