ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЛОНІСТІВ

Ключові слова: сучасний освітній процес, інформаційно-комунікативні технології, онлайн-ресурси, філологічні дисципліни, студенти-полоністи

Анотація

Стаття розкриває особливості використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання філологічних дисциплін для студентів-полоністів. З’ясовано суть поняття «інформаційно-комунікативні технології», окреслено розуміння інформаційно-комунікативної компетентності, вказано на позитивні чинники ІКТ в сучасному освітньому процесі. У статті визначено головні дидактичні функції, які реалізуються за допомогою ІКТ у процесі викладання філологічних дисциплін для студентів-полоністів. Зроблено огляд та характеристику інформаційно-комунікативних технологій, які використовуємо у процесі вивчення філологічних дисциплін студентами-полоністами, зокрема це онлайн-ресурси для створення презентацій, вікторин, буктрейлерів, тестів, інтелект-карт та інше. Увага у статті акцентована на ефективності навчання студентів із використання ІКТ.

Посилання

Гуржій А. М. Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи Інформаційні технології в освіті. 2013. № 15. С. 38-43.

Жук Ю. О. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно- орієнтованому навчальному середовищі Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. К.: Атіка, 2005. С. 195-205.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі. URL : http://osvita.ua/school/technol/6804

Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб. К.: Вид. центр НЛУ, 2009. 380 с.

Огляд онлайн-сервісів. URL : http://spec.vntu.edu.ua/conf/pdf/conf_490-493.pdf.

Онлайн – сервіси для створення презентацій. URL : https://etutorium.com.ua/blog/top7servisvdliaprez

Онлайн-платформ для створення онлайн вікторин. URL : https://ms.detector.media/mediaprosvita/how_to/pyat_servisiv_dlya_stvorennya_onlaynviktorin/

Ставицька І. В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. URL : http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1103.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Горячок, І. В., & Войталюк, С. В. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЛОНІСТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 84-90. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-84-90