ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

  • Віталій Володимирович Гончарук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-3977-3612
  • Світлана Олександрівна Люленко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-5898-4511
  • Владислав Геннадійович Парахненко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-4312-6194
Ключові слова: екологічна підготовка, майбутні фахівці, державна служба надзвичайних ситуацій, формування, культура безпеки життєдіяльності, екологічна культура, екологічна безпека

Анотація

У статті розкрито особливості екологічної підготовки майбутніх фахівців державної служби надзвичайних ситуацій, формування у них екологічної культури. Досліджено важливість системи професійної підготовки фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій, оскільки на території нашої держави наявна достатня кількість наслідків небезпечного виробництва, мають місце регіональні техногенні та природні катастрофи. Встановлено потребу в екологічно підготовлених фахівцях державної служби надзвичайних ситуацій. Узгоджено екологічну підготовку майбутніх фахівців державної служби надзвичайних ситуацій, екологічну культуру, культуру безпеки життєдіяльності та поняття «екологічна безпека». Доведено, що застосуванням інноваційних форм та активних методів навчання з використанням екологічного змісту дисциплін сприяють ефективній екологічній підготовці майбутніх фахівців державної служби надзвичайних ситуацій, формуванню у них екологічної культури.

Посилання

Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2017 рік [Електронний ресурс]. Веб-сайт ДСНС. Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanutehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-Ukrayini-za-2017-rik.html.

Андрієнко В. М. Шляхи удосконалення системи підготовки фахівців сфери цивільного захисту. 14-та всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників : матеріали (Київ, 26–27 вер. 2012 р.). Київ, 2012. С. 91–94.

Гора В. А. Особливості системи професійної підготовки курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2013. No. 14. P. 107–111.

Євдін О. М., Хроменков Г. Є., Коробкін В. Ф. та ін. Деякі погляди щодо реформування системи підготовки фахівців у сфері вищої освіти для ДСНС України. Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. 2016. № 4. С. 39–48.

Заплатинський В. М. Аналіз підготовки школярів та студентів з питань безпеки, здоров’я та цивільного захисту в Україні та її зміни у зв’язку з виникненням військових загроз. Наука і освіта. 2014. № 7. С. 84–90.

Коваль М. С. Концептуальні засади модернізації підготовки фахівців служби цивільного захисту в закладах вищої освіти ДСНС України. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2019. Вип. 19. С. 139–145.

Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 р. №5403-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. №34-35. С. 458.

Козяр М. М., Литвин А. В. Особливості підготовки фахівців цивільного захисту до діяльності в надзвичайних ситуаціях. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2017. № 15. С. 199–208.

Литвиновський Є. Ю. Теоретичний аналіз наукових досліджень з проблеми підготовки фахівців для сфери цивільної безпеки. Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту : матеріали ІІ наук.-практ. конф. (Київ, 16 трав. 2019 р.). Київ : ІДУЦЗ, 2019. С. 124–126.

Логвиненко В. М. Сучасні засоби формування екологічної культури фахівців цивільного захисту в процесі професійної підготовки. Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : матеріали ХХ всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 жовт. 2018 р.). Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 272–274.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.

Сухара І. В. Підходи до формування екологічної культури та екологічної компетентності державних службовців. Інвестиції : практика та досвід. 2015. № 3. С. 121–126.

Юрченко Л.І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки [монографія] К.: Вид. ПАРАПАН, 2008. 296 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Гончарук, В. В., Люленко, С. О., & Парахненко, В. Г. (2022). ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 78-83. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-78-83