УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

  • Ольга Сергіївна Радул Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0627-1541
Ключові слова: вчитель, початкова школа, сучасний світ, порівняння, характеристики

Анотація

Початкова школа є найдавнішою ланкою в системі освіти. У сучасному світі найбільше саме вчителів початкової школи, оскільки світ розвивається нерівномірно, і в багатьох сучасних країнах, що належать до таких, що розвиваються, доступною і масовою ланкою освіти є тільки початкова. Зважаючи на масовість професії вчителя початкової школи в сучасному світі, завжди актуальним напрямком порівняльних педагогічних досліджень буде вивчення становища вчителя в різних країнах світу. У статті проаналізовано найбільш поширені кількісні показники і характеристики професії вчителя початкової школи у сучасному світі, його педагогічної праці, особливостей підготовки, подальшого підвищення кваліфікації тощо. Статистичні дані засвідчують нерівномірне збільшення кількості вчителів початкової школи у світі: найбільше зростання відбувається в країнах, що розвиваються у зв’язку із масовістю початкової ланки освіти. Кількість вчителів у розвинених країнах збільшується завдяки зменшенню учнів у класах та введенню нових категорій педагогів. Стійким показником професії вчителя початкової школи є фемінізація. По-різному оцінюється праця вчителів початкової школи. Різними є й умови праці, що виявляється у співвідношенні коефіцієнту «вчитель–учні», у навчальному навантаженні вчителів. Оскільки професія учителя початкової школи є масовою, то важливого значення набуває проблема підготовки майбутніх учителів. Згідно проведених реформ педагогічної освіти загальновизнаною у професійному становленні вчителя є вища педагогічна освіта. Вона представлена різними різними типами закладів.

Посилання

Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы. М., 2003.

Красовицький М. Деякі аспекти педагогічної підготовки вчителів США. Рідна школа, 2001. С. 72–76.

Кічук Н. В. Освіта у сучасному світі (порівняльний контекст): навч. посібник. Ізмаїл, 2001.

Кристопчук Т. Є. Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу: дис…. д-ра пед. наук.: 13.00.04. К., 2014.

Пуховська Л. Професія вчителя у світовому освітньому просторі. Шлях освіти, 2004. С. 17–20.

Ярова О. Б. Автономія учителя початкової школи в країнах Європейського Союзу. Імідж сучасного педагога, 2013. № 4. С. 26–30.

Ярова О. Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початток ХХІ ст.). К., 2018.

EACEA, Evrydice, Evrostat. Key Data on Education in Europe 2012. Brussels: EACEA, 2012.

Key Data on Education in the European Union. Brussels: Eurydice, 1995.

OECD. Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD, Publishing, 2016.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Радул, О. С. (2022). УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 44-48. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-44-48