СІМ’Я ТА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕТНОРЕГІОНАЛЬНОГО

  • Тетяна Володимирівна Окольнича Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3740-2495
  • Сергій Анатолійович Яковенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0387-2624
Ключові слова: етнос, сімейне виховання, українська селянська сім’я, дитинство, Херсонська губернія

Анотація

У статті розкрито погляди на сім’ю та сімейне виховання в Херсонській губернії (XIX – перша чверть XX століття), опираючись на історичне коріння та традиції українців. Виховання дітей у селянській сім’ї ХІХ – першої чверті ХХ ст. автори розглядають як форму виховання, що основувалося на: досвіді народу у сукупності народних форм, методів, засобів виховання та соціалізації; поєднанні цілеспрямованих, усвідомлених та соціально бажаних дій батьків з повсякденним впливом родинного побуту; взаємодії дітей і батьків у процесі спільної життєдіяльності; спрямовуванні на підготовку дітей до життя в існуючих соціальних умовах, набуття ними знань, умінь і навичок, необхідних для трудового життя в умовах традиційного суспільства. На виховання селянських дітей Херсонської губернії впливали культурні, соціальні та етнічні процеси, що відбувалися в цьому регіоні.

Посилання

Ващенко Г. Виховний ідеал. Київ, 1986. 109 с.

Вишневський О. Український виховний ідеал і національний характер (витоки, деформації і сучасні виклики). Національне виховання. Київ, 2010. С. 44.

Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Київ, 1993. 590 с.

Гнатюк В. Пісня про неплідну матір і ненароджені діти. ЗНТШ. Львів, 1922. Т. 133. С. 174–184.

Дяченко Т. Формування картини світу у дітей східних слов’ян. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Кривий Ріг, 2002. 196 с.

Стельмахович М. Традиции и тенденции развития семейной этнопедагогики украинского народа. Київ, 1998. 48 с.

Сухомлинська О. Педагогічний ідеал крізь призму теорії моралі. Шлях освіти. Київ, 2008. № 1. С. 12.

Федяєва В. Практика виховання дітей в українській селянській родині XIX століття. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2011. № 39(2). С. 250–255.

Щербина В. Особливості виховання дітей у сімї Півдня України ХІХ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Херсон, 2013. 188 с.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Окольнича, Т. В., & Яковенко, С. А. (2022). СІМ’Я ТА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕТНОРЕГІОНАЛЬНОГО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 39-43. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-39-43