ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У 1994–2014 РР.

  • Лариса Давидівна Костенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-2930-7404
Ключові слова: Мала академія наук, форми роботи Малої академії наук, освітні проєкти, масові заходи із обдарованою молоддю, турнір

Анотація

У статті проаналізовано діяльність Малої академії наук – освітньої системи, що сприяє цілісному та багаторівневому виявленню й відбору обдарованих дітей, залученню їх до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності, забезпеченню духовного, інтелектуального, творчого розвитку, створенню умов для соціального та професійного самовизначення особистості з орієнтуванням на національні інтереси держави в історичний період 1994–2014 рр.

Автор зупиняється на формах роботи Малої академії наук учнівської молоді: освітніх проектах Малої академії наук України; проведення масових заходів із обдарованою молоддю; співпраця із закладами освіти, науковими установами, громадськими організаціями.

Посилання

Дем’янюк Т. Д. Нові технології позашкільного виховання. Київ, 2000. 352 с.

Книга керівника позашкільного навчального закладу: довід.-метод. вид. / Упоряд. З. М. Рудакова, Л. М. Павлова. Харків : Торсінг плюс, 2013. 608 с.

Ковбасенко Л. І. Освітня політика держави щодо творчого розвитку талановитої та обдарованої молоді засобами позашкільної освіти. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 30–31 берез. 2006 р.). Ч. 1. К. : Грамота, 2006. С. 50–58.

Кузик О. Є. Сучасний поступ позашкільної освіти : концепція розвитку позашкілля. Львів, 2014. 34 с.

Мачуський В. В., Гаврилюк В. Ю. Формування творчої активності старшокласників у клубах позашкільних навчальних закладів. Біла Церква: КОІПОПК, 2013. 216 с.

Стан та перспективи розвитку позашкільної освіти в Україні : Круглий стіл у Верховній Раді України. Директор школи, ліцею, гімназії. 2007. № 5. С. 9.

Стратегія реформування освіти в Україні: рек. з освіт. політики. Київ : «К.І.С.», 2003. 296 с.

Тихенко Л. В., Ніколаєнко С. І. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі «Мала академія наук України». Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. 120 с.

Яременко Л. Особливості функціонування та перспективи розвитку позашкільної освіти в сучасному суспільстві. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 2015. Серія: Педагогіка. С. 305–311.

Опубліковано
2022-09-12
Як цитувати
Костенко, Л. Д. (2022). ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У 1994–2014 РР. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 35-39. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-35-39