ПІДВИЩЕННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Тетяна Володимирівна Ємчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-3533-9587
Ключові слова: цифрова компетентність педагога; інформаційно-комунікаційні технології, цифрові інструменти

Анотація

У статті проаналізовано вплив інформаційно-комунікаційних технологій освіти на трансформацію цифрової компетентності педагогів. Обґрунтовано необхідність формування цифрової компетентності педагогів за умов широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Проаналізовано місце та роль застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчального процесу, а також використання комп’ютерів, мультимедіа і інформаційних технологій, які впливають на покращення мотивації та індивідуалізації навчання. Серед них відбувається зростання таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення,розвине почуття композиції.Таким чином,використання комп’ютера,інтерактивного обладнання позначиться на зростанні знань і вмінь здобувачів освіти, що призведе до розвитку інтелектуального та мотиваційного характеру. Це в свою чергу змінить процедуру надання освітніх послуг, зробить заняття більш наочним і цікавим. Вчитель буде виступати у ролі творчого керівника, спрямовуватиме перехід здобувачів освіти від статичних знань до динамічних. Тобто, структура занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій змінить саму суть навчального процесу, перетворить його на спілкування, де ролі педагога і здобувача освіти врівноважені.

Особливої актуальності у статті набуває аналіз цифрової компетентності педагогів. Було проведено анкетування, в якому взяли участь 122 педагоги закладів середньої та вищої освіти України. В основі методології дослідження виступила Європейська рамка цифрової компетенції освітян (DigCompEdu). В результаті проаналізовано рівень їхньої компетентності у роботі із застосуванням цифрових технологій. Сьогодні, педагогічні професії стикаються з вимогами, що швидко змінюються ніж було раніше. Це вимагає від педагогів розвитку цифрової компетентності. Для педагога є недостатнім володіння тільки базовими навичками у галузі інформаційних технологій. На нашу думку, цифрова компетентність, є важливим компонентом професійної компетентності сучасного педагога.

Посилання

Бочелюк В.Й. Діджиталізація як фактор формування когнітивної сфери. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 62. С. 81-107.

Гарбич-Мошора О. Переваги та недоліки використання інформаційних технологій в навчальному процесі. Молодь і ринок. 2013. № 12. С. 67–69.

Гудирева О. М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Інформаційні технології в освіті. 2010. № 6. С. 101-112.

Солдатова Г. У., Рассказова Е. И. Краткая и скрининговая версии индекса цифровой компетентности: верификация и возможности применения. Национальный психологический журнал. 3(31). 2018. С. 47-56.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології : навчальний посібник / Г.Г. Швачич та ін. Дніпро : НМетАУ, 2017. 230 с.

Халимоник О. П. Стратегічне управління системою освіти в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 109-113.

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Ємчук, Т. В. (2022). ПІДВИЩЕННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (204), 114-119. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-114-119