Растригіна, А. М. «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МУЗИКАНТА НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ МОДЕЛЛЕЙ ВІЛЬНИХ МИСТЕЦТВ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, вип. 190, Листопад 2020, с. 38-42, doi:10.36550/2415-7988-2020-1-190-38-42.