Пащенко, І. М. «СУЧАСНИЙ СТАН ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, вип. 206, Жовтень 2022, с. 188-92, doi:10.36550/2415-7988-2022-1-206-188-192.