Пащенко, І. М. (2022) «СУЧАСНИЙ СТАН ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), с. 188-192. doi: 10.36550/2415-7988-2022-1-206-188-192.