Гончаренко, І. С. (2022) «ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ», Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), с. 90-94. doi: 10.36550/2415-7988-2022-1-205-90-94.