ГОНЧАРЕНКО, І. С. ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, n. 205, p. 90-94, 12 Вер 2022.