Рябовол, Л. Т. (2020). КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 42-47. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-42-47