Войтович, О. П. (2020). МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 19-23. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-19-23