Козленко, В. Г. (2023). ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 254-258. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-254-258