Срібна, Ю. А., & Кудря, О. В. (2023). ТВОРЧІ ПРОЄКТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ «ОСНОВИ ДИЗАЙНУ» ТА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНА ТВОРЧІСТЬ З ПРАКТИКУМОМ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 177-181. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-177-181