Пащенко, І. М. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 188-192. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-188-192