Кучай, О. В., Біда, О. А., & Кучай, Т. П. (2022). ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У XI–XІX СТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 151-157. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-151-157