Галімський, В. О. (2022). СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 104-108. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-104-108