Коваль, Ю. А. (2022). МЕТОД ПРОЄКТІВ – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В ЗДОБУВАЧІВ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (205), 247-252. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-205-247-252