ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХІВЦІВ З ПРАВА: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Геннадій Анатолійович Лещенко Льотна академія Національного авіаційного університету https://orcid.org/0000-0001-9780-060X
Ключові слова: фахівець з права, компетентність, комунікативна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, метод, технологія

Анотація

У статті автор розкриває актуальність іншомовної комунікативної компетентності у фахівців з права, враховуючи особливості європейської інтеграції та зростання ролі України на міжнародній арені. Метою даної статті є визначення поняття «іншомовна комунікативна компетентність», що розкривається у вмінні спілкуватися іноземною мовою, а також аналіз засобів її формування у фахівцями з права. У теоретичному дослідженні та аналізі поняття, автор звертається до наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Особливу увагу приділяється компетентнісному підходу у вивченні іноземної мови та розкривається практичний аспект сучасних методів, які слід використовувати в освітньому процесі в закладах вищої освіти. На думку автора володіння іноземною мовою розширює світогляд професіоналів, дозволяє їм ефективно вести професійну діяльність, особливо з іноземними партнерами. Висвітлено особливості таких методів як кейс-стаді, метод дискусії, рольові ігри, проектні методи, дебати, інформаційно-комунікативні технології в навчанні іноземних мов. Наголошується на необхідності оновлення змісту іншомовної освіти, активному впровадженні сучасних компетентнісно-орієнтованих технологій і методів, спрямованих на практичне оволодіння іноземними мовами у підготовці фахівців з права.

Посилання

Андрейко Я. В. Іншомовна професійна комунікативна компетенція. Педагогічні науки. 2018. Вип. 63. С. 238-241.
Бурковська З. Мовні мультимедійні програми як засіб формування іншомовної комунікаційної компетенції студентів. Молодь і ринок. 2015. № 11(130). С. 31-35.
Гуркіна А. Л. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності як основна мета навчання іноземної мови. Молодий вчений. 2015. № 12. С. 726-729.
Гур’єв А. І. Інноваційні методи та прийоми навчання в сучасному освітньому просторі. Світ науки, культури, освіти. 2007. № 1. С. 85-87.
Муравйова О. І. Основні стратегії в структурі комунікативної компетентності : дис. канд. психол. Наук. Львів, 2009. 158 с.
Падей Є. В. Психолого-педагогічні дослідження формування комунікативної компетенції на початковому етапі навчання іноземної мови. Молодий вчений. 2013. № 2. С. 388-390.
Саліхова О. К. Три межі концепту «компетенція». Молодий учений. 2009. № 10 (10). С. 232-234. URL: https://moluch.ru/archive/10/689/ (дата звернення: 14.06.2024).
Ставицька І. В. Іншомовна компетентність : місце дефініцій у термінологічному полі сучасних наукових суджень. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 4(30). С. 280-286.
Сура Н. А. Іншомовна професійна компетентність : головні принципи та компоненти процесу навчання професійно-орієнтованого спілкування. Вісник Луганськ. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. 2003. № 4(60). С. 190-192.
Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Лещенко, Г. А. (2024). ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХІВЦІВ З ПРАВА: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (214), 392-396. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-392-396